DPA-professionals-verschil-detachering-uitzenden
Blog

Verschil detachering en uitzenden

Heb je tijdelijk personeel nodig of ben je op zoek naar een nieuwe baan? Dan is het belangrijk de juiste keuze te maken uit verschillende arbeidsvormen. Maar wat is het verschil tussen detacheren en uitzenden? En wat past het beste bij mij of mijn vraag?

Detachering vs. uitzenden

Detachering en uitzenden kennen drie belangrijke verschillen:

  1. Contractvorm (vast contract vs. uitzendcontract)
  2. Type opdracht (specialistisch vs. algemeen)
  3. Duur van de relatie (langetermijn- vs. kortetermijnarbeidsrelatie)

Vast contract vs. uitzendcontract

Een gedetacheerde of interim professional staat onder contract bij een detacheringsbureau. Het gaat hierbij om een vast urencontract, waarbij het bureau de gedetacheerde uitbetaalt. Het detacheringsbureau zorgt voor de opdrachten. Is een opdracht afgelopen en loopt er nog geen nieuwe? Dan krijgt de gedetacheerde met behoud van het contract doorbetaald. Het detacheringsbureau betaalt hierbij het salaris.

Bij een uitzendcontract ligt dat anders. Een uitzendkracht werkt op opdrachtbasis en het uitzendbureau dient enkel als tussenpersoon tussen de uitzendkracht en opdrachtgever. Met een uitzendcontract krijgt de uitzendkracht enkel de uren betaald die hij of zij gewerkt heeft. En wanneer de opdracht is afgelopen, krijgt hij of zij niet doorbetaald. Iemand met een uitzendcontract heeft daarom niet de salarisgarantie die iemand met een detacheringscontract heeft.

Specialistische vs. algemene opdrachten

Een bedrijf huurt een gedetacheerd professional in om zijn specifieke kennis en kwaliteiten. Hij of zij is specialist in het vakgebied en kan tijdelijk ondersteuning leveren bij een specifieke vraag. Het detacheringsbureau zorgt er daarom voor dat interim professionals continu vakinhoudelijke opleidingen volgen om bij te blijven in hun vak. Ook is er aandacht vanuit het detacheringsbureau voor persoonlijke begeleiding en loopbaanontwikkeling.

Iemand die op uitzendbasis werkt, is vaak lbo, mbo- en soms hbo-opgeleid. Men voert werkzaamheden uit die met name betrekking hebben op praktische beroepen. Denk hierbij aan productiewerk en horecawerk, maar ook aan functies binnen secretariaat, administratie, commercie, de techniek, zorg en boekhouding. Uitzendkrachten worden dan vaak ingezet voor het verrichten van werk voor een korte tijd. Het uitzendbureau leidt zijn uitzendkrachten daar vaak niet voor op. Ook is er geen aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en begeleiden van de uitzendkracht vanuit het uitzendbureau

Langetermijn- vs. kortetermijnarbeidsrelatie

Een detacheringsrelatie is gericht op de lange termijn. Daarom biedt het detacheringsbureau naast opdrachten ook ondersteuning. Denk hierbij aan coaching en professionele trainingen. Het bureau investeert in de werknemer en zijn of haar kwaliteiten en vaardigheden. Voor een opdrachtgever is dit interessant, omdat de interim professional hierdoor altijd over de laatste vakkennis beschikt.

Een uitzendrelatie is gericht op een kortlopend arbeidscontract, waarbij het uitzendbureau weinig begeleiding, training of coaching aanbiedt. Deze relatie is puur zakelijk en heeft niet als doel een langetermijnrelatie aan te gaan. Dit contract past daarom beter bij algemene werkzaamheden.

Wil jij gedetacheerd werken?

Overweeg je om als interim professional aan de slag te gaan? Lees dan meer over de voordelen van detachering voor jouw carrière.

Interim professional inhuren?

Heb je snel tijdelijke versterking voor jouw organisatie nodig? Bekijk dan hoe DPA je kan helpen om de juiste professional te vinden.