Disclaimer

Door onze websites te bezoeken of de op/via DPA websites aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op onze websites is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle op of via onze websites aangeboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DPA en haar business units aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van onze websites en de daarop verstrekte informatie.

DPA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door DPA zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar een website van DPA.

DPA stelt alles in het werk om onze websites goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan DPA niet garanderen dat de website ononderbroken toegankelijk is of naar behoren functioneert. We vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat DPA geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van onze websites.

Toepasselijk recht

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan onze websites is het Nederlands recht van toepassing. Aan onze websites gerelateerde geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Wijzigingen

DPA behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment, naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving de inhoud van haar websites en van deze disclaimer te wijzigen.