DPA richt zich op advies, duurzame en flexibele inzetbaarheid van specialistische professionals en het ontwikkelen van kennis en kunde. Zo helpen we professionals én organisaties om hun prestaties te verbeteren. Hiertoe steunen we op een landelijk netwerk van ruim 1.600 eigen professionals, hooggekwalificeerde zelfstandigen en ondersteunende medewerkers. De onderneming is in 1992 opgericht als DPA Audit Detachment en kreeg in 1999 als DPA Group een beursnotering aan Euronext Amsterdam. Na het samengaan in 2011 met de Nederlandse Interim Groep voegden onder andere Benkis, Fagro en ConQuaestor Interim Professionals zich bij de groep.

Missie en kernwaarden

We stellen professionals in staat om hun kennis en kunde aan te wenden in passende uitdagingen en faciliteren hen in hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Door effectieve selectie en matching voorzien we opdrachtgevers van de juiste specialisten voor vernieuwings- en verandertrajecten, projecten, complexe vraagstukken en tijdelijke vervanging. Zo kunnen beide doelgroepen soepel meebewegen met de marktontwikkelingen. Ethisch kompas daarbij zijn de kernwaarden kundig, verbonden, ondernemend, persoonlijk en integer.

Kennis en kunde

Wat kennis en vaardigheden betreft, zien we stilstand als achteruitgang. Dus werken we doorlopend aan het ontwikkelen van competenties en het uitbreiden en vernieuwen van de vakinhoudelijke kennis van onze professionals. We investeren in hun professionele en persoonlijke groei door coaching, cursussen, training, workshops, competence centers en kennisplatforms en ook door het initiëren van nieuwe opleidingen en traineeprogramma’s via DPA Academy. Maar bovenal door mensen werk aan te reiken dat ertoe doet en uitdagingen die bij hen passen.

Samen prestaties verbeteren

We richten ons op de vakgebieden Banking & Insurance, Engineering & Consultancy, Finance & Control, International, IT, Legal, Marketing, Public en Supply chain & Procurement. Via gespecialiseerde business units brengen we opdrachtgevers en talentvolle specialisten bij elkaar. Professionals die uitdagend werk van grote betekenis achten, aangezien zij zich willen blijven ontwikkelen. Die organisaties meer toegevoegde waarde kunnen bieden als ze actief zijn in de juiste rol of functie. Niet voor niets is ons motto ‘Improving your performance’. Samen met onze professionals en klanten werken we aan prestatieverbetering, en samen willen we concurrerend zijn én blijven.