Klein starten? Groot denken!

Blog 20 september 2018 3 min. lezen
blog_header_3.png
EricWinter11.png

CEO Eric Winter vertelt over hoe wij bij DPA bijdragen aan het ontwikkelen van kennis en kunde!

Veel grote dingen beginnen klein. Het merk Virgin bijvoorbeeld is door Richard Branson gestart als studentenmagazine. Veel activiteiten waar ik zelf zakelijk bij betrokken was of ben, zijn begonnen als kleine projecten. Uitdagingen waar je tegenaan loopt oppakken of een schaarste die je ervaart adresseren. De grote context voor ogen houden, en ideeën vertalen in een hanteerbare aanpak. Zo kunnen wij bij DPA op onze eigen manier bijdragen aan belangrijke uitdagingen zoals een lerende economie en duurzame inzetbaarheid. Recente voorbeelden zijn het succesvolle ontwikkeltraject tot impactcontroller en het nieuwe ‘Digital Strategy Program for Young Professionals’. Werk- en leerprogramma’s als antwoord op concrete marktvragen.

Impactcontrollers en digitale strategen

Onze divisie DPA Finance merkte dat het vakgebied van de business controller zich – net als dat van de CFO – ontwikkelde naar een beroepsgroep met operationele betrokkenheid en daardoor brede impact op de organisatie. Om in te spelen op de gesignaleerde behoefte aan een nieuwe generatie business controllers is in nauwe samenwerking met The Hague Executive Campus de post-hbo-opleiding ‘Business Control’ gekoppeld aan een persoonlijk ontwikkeltraject tot impactcontroller. Zo wordt de juiste match bereikt tussen de benodigde ‘harde’ vaktechnische kennis en de juiste ‘zachte’ vaardigheden.

Het ‘Digital Strategy Program for Young Professionals’ adresseert de schaarste aan gekwalificeerde online marketeers. Daartoe stelt DPA Online Marketing hbo’ers en bedrijfskundigen met twee jaar werkervaring in staat om naast het werken aan uitdagende opdrachten de nieuwe Masteropleiding ‘Digital Strategy’ te doorlopen. Het curriculum is samengesteld in nauw overleg met The Hague Executive Campus en marketingverantwoordelijken bij grote multinationals. Met deze ervaren managers is zorgvuldig gekeken naar het totale plaatje aan competenties waar een online marketeer over moet beschikken.

De kracht van kennis en kunde

Dit zijn slechts twee voorbeelden van de wijze waarop we binnen DPA bijdragen aan het ontwikkelen van kennis en kunde. Onze missie is tweeledig: naast het ontzorgen van organisaties in hun behoefte aan flexibele inzetbaarheid van de juiste gespecialiseerde professionals ontzorgen we die professionals zelf ook. Dit voor hun behoefte aan afwisseling, uitdaging, ontwikkeling en ‘employability’. Daarbij worden scholing en het aanleren van nieuwe vaardigheden steeds meer gezien als vanzelfsprekende onderdelen van het werken bij DPA, evenals het voeren van de regie over de eigen ontwikkeling.

Gezien de grote uitdagingen waar de Nederlandse economie volgens het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie‘ voor staat, is te klein denken een valkuil. Evenals korte termijn denken trouwens. Maar te groot denken kan verlamming veroorzaken. Je doel wordt onbereikbaar of je raakt het overzicht kwijt. De balans ligt in het midden, net als bij veel andere dingen in het leven. Deel jij deze visie of zie je het anders? Zie jij in je omgeving een uitdaging of schaarste die voortvarend ingevuld zou kunnen worden? Wellicht kunnen we hierover van gedachten wisselen tijdens een van onze Talent Masterclasses op 15 en 16 april.

Neem contact op met Annelijn

Assistent learning & development Stuur een bericht