Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Positieve impact realiseren

#maatschappelijke #verantwoordelijkheid #MVO

Supply chain hero image

Onze professionals staan middenin de Nederlandse maatschappij. Vaak met werk dat impact heeft op mens en omgeving. Bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening en in het sociale domein. Of bij banken en verzekeraars. Geen wonder dat DPA Professionals zich zo bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en de impact van de eigen bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij nauwlettend in de gaten houdt.

In 2018 hebben we een materialiteitsanalyse uitgevoerd. We vroegen onze medewerkers en opdrachtgevers naar de belangrijkste MVO-thema’s in relatie tot DPA. Ook keken we naar de relevantie van elk thema voor onze activiteiten. Hier kwamen drie speerpunten van ons MVO-beleid uit voort: leren & ontwikkelen, zorg voor medewerkers en maatschappelijke betrokkenheid.

Afbeelding1.png

Leren en ontwikkelen

Continue ontwikkeling van professionals staat bovenaan onze agenda. Bij DPA heeft elke professional een persoonlijk ontwikkelplan. Samen zoeken we de juiste balans tussen ambities en competenties en vakinhoudelijke ontwikkelingen en voortdurend leren. Want de wereld van werk verandert en morgen zijn andere capaciteiten en vaardigheden nodig dan vandaag. Naast vakinhoudelijke groei investeren we via de DPA Academy in het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. Tussen opdrachten door kunnen onze professionals ook bijdragen aan innovaties of zich maatschappelijk inzetten.

Afbeelding4.png

Zorg voor medewerkers

We willen dat onze mensen ons als een goede werkgever ervaren. Als een inspirerende partner die hen (ver)bindt en stimuleert om het beste uit zichzelf en hun talent te halen. Die hen helpt om hun ambities te verwezenlijken en meer regie over hun loopbaan te nemen. Hiertoe investeren we continu in kennisontwikkeling, persoonlijke groei en optimale inzetbaarheid. Dit zie je terug in onze medewerkertevredenheidsscore en het ziekteverzuim. Monitoring op heldere doelstellingen helpt ons om deze focus scherp te houden en onszelf te blijven verbeteren.

Schermafbeelding 2018-10-18 om 13.28.40.png

Maatschappelijke betrokkenheid

We zetten ons actief in om de samenleving waar we deel van zijn een stukje beter te maken. We geven een deel van onze winst ‘terug’, steken regelmatig de handen uit de mouwen en steunen medewerkers die meewerken aan initiatieven om de samenleving van binnenuit te versterken. Onze maatschappelijke programma’s variëren van vrijwilligersactiviteiten tot donaties aan doelen die onze mensen nauw aan het hart liggen. Ook roepen we de medewerkers op om hun eigen ideeën te ontwikkelen én samen uit te voeren.

Schermafbeelding 2018-10-18 om 13.29.24.png