DPA-Professionals-verhalen-default-graphic
Kennis

Social return: zo gaan we het doen

Hoe kun je met Social Return voor impact zorgen? Die vraag hield ons lang bezig, maar we zijn eruit. Dat komt door de ervaringen die we hebben opgedaan in een pilot met MAEX Amsterdam. Deze maatschappelijke beurs verzorgt slimme matching met initiatieven en ondernemingen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze werkwijze zorgt - naast een ruimer blikveld - in meerdere opzichten voor sociale winst.

De professionals die bij ons werken, vinden het belangrijk om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Dit doen ze vaak op eigen initiatief en ook steeds meer via de DPA-kenniscommunities. Bijvoorbeeld in samenwerking met het UAF, de stichting die zich inzet voor de ontwikkeling en integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt van gevluchte studenten en professionals. Wat ik mooi vind aan deze initiatieven is de open houding en de bereidheid om kennis, kunde en netwerken te delen. Maar ik denk dat we door slim samen te werken meer kunnen betekenen. Door binnen en buiten DPA krachten te bundelen, kunnen we social return effectiever invullen en de impact zichtbaar én meetbaar maken.

Social Return op andere manieren invullen

Sinds 2011 bedingen overheidsorganisaties bij aanbestedingen dat de opdrachtnemer voor een percentage van de aanneemsom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzet. Een goed streven, maar de ervaring leert dat het lastig is om aan deze verplichting te voldoen. Zeker voor DPA. Naast de historisch krappe arbeidsmarkt speelt ook onze focus op arbeidsmarktmobiliteit en vakinhoudelijke kennis en kunde mee. Op alle vakgebieden waarvoor opdrachtgevers ons inschakelen, is er kennisschaarste. Gelukkig stellen steeds meer overheidsinstellingen hun leveranciers in staat om social return op een andere manier in te vullen. MAEX faciliteert dit door voor inzicht in en koppeling met relevante sociale initiatieven te zorgen.

Maatschappelijke vraagstukken aanpakken

Het eerste initiatief waarmee MAEX ons matchte is DeBroekriem, een platform voor en door werkzoekenden. Deze in 2013 opgerichte vrijwilligersorganisatie helpt starters en in-between-jobbers om zo snel mogelijk een betaalde baan vinden. Voor dit platform ontwikkelden onze dataspecialisten dashboards die inzicht in het profiel van de deelnemers en het succes van de activiteiten geven. En die met praktische sturingsinformatie helpen om de waarde te vergroten en de kosten laag te houden. Dit is wat ons betreft de toekomst van duurzaam ondernemen: je kennis en kunde aanwenden om producten en diensten te ontwikkelen waarmee maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt. De social return on investment neemt dus voor alle betrokkenen toe!

Samen meer impact

Onze tijdelijke organisatieversterking van DeBroekriem is een mooi voorproefje van creatief samenwerken aan social return. Door ideeën, belangen en kennis te verbinden worden mooie resultaten bereikt. De werkelijke winst is veel groter dan de bijdrage aan de werkgelegenheid.

Naast een onderscheidende profilering bij aanbestedingen, haalt DPA ook op andere manieren winst uit sociale initiatieven. Je kunt hierbij denken aan:

  • Vergroten van het netwerk en de kennis van onze medewerkers
  • Meer innovatie en creativiteit door het verkrijgen van nieuwe invalshoeken en doorbreken van vaste denkpatronen
  • Extra afwisseling, werkplezier en voldoening voor DPA professionals
  • Versterking sociaal gezicht en reputatie als werkgever

Structureel beleid

We doen niet aan social return omdat het moet, maar omdat we het echt willen en de waarde ervan zien. Ontzettend mooi dus dat we nu de stap van over de organisatie verspreide ad-hoc initiatieven naar structureel beleid kunnen maken. De eerste stap was het bijschakelen van de externe kennis en kunde van MAEX. Dit gaan we ook doen voor andere Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen omvatten thema’s van armoede en gezondheid tot klimaatactie en economische groei. Zaak is nu om weloverwogen keuzes te maken en te focussen op de ontwikkelingsdoelen die het nauwst met onze bedrijfsactiviteiten verbonden zijn.

Prestaties transparant maken

Ik verwacht dat onze stakeholders graag volgen hoe we per gekozen SDG presteren. Daarom kijk ik met spanning uit naar de social handprint die MAEX op 6 november lanceert. Dit is een meetmodel dat de impact van sociale initiatieven inzichtelijk maakt. Het vat alle waardenstromen samen, zodat je in één oogopslag ziet wat een initiatief betekent. Op deze manier wordt het integreren van de SDG’s in onze strategie en bedrijfsvoering een steeds helderder toekomstperspectief.