DPA Professionals Sociaal Domein Herziening jeugdzorg meer samenwerking bij complexe problematiek
Kennis

Herziening jeugdzorg: meer samenwerking bij complexe problematiek

Bij de decentralisatie in 2015 werden de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit omdat zij deze dichter bij de inwoners, eenvoudiger en goedkoper zouden kunnen organiseren. De realiteit is weerbarstig en daarom stuurt het kabinet nu aan op een andere koers.

Een noodkreet

In november 2019 publiceerden de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ en het signalement ‘Jeugdbeschermingsketen in gevaar’. Een noodkreet: kwetsbare kinderen staan op lange wachtlijsten en dat heeft zeer ernstige gevolgen. Tevens heeft de decentralisatie veel jeugdinstellingen in de financiële problemen gebracht. Het kabinet erkent de problemen en wil deze oplossen met extra geld en betere ordening van de jeugdhulp, -bescherming en -reclassering.

Meer regionaal doen

Het plan komt er kortweg op neer dat de jeugdzorg deels regionaal en bovenregionaal georganiseerd wordt. Hierbij zijn de 42 jeugdzorgregio’s verantwoordelijk voor onderdelen zoals pleegzorg, gezinsvervangende jeugdhulp, spoedzorg overdag en behandeling en hulp aan jongeren met een beperking. Bovenregionaal komen er gespecialiseerde expertisecentra voor jongeren met meervoudige problemen: JeugdzorgPlus, jeugdbescherming en jeugdreclassering, Veilig Thuis en de nieuwe expertisecentra specialistische jeugdhulp. Naar verwachting volgt medio 2020 een wetsvoorstel om de stelselwijziging te realiseren.

Simpeler, samenhangender en beter?

Met de nieuwe indeling wil het kabinet besparingen realiseren en de administratieve lasten bij gemeenten terugbrengen. Een belangrijke doelstelling is het stimuleren van de samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders. De gemeenten zijn kritisch over de stelselwijziging, mede omdat deze geen recht doet aan alle zaken die al op orde zijn gebracht.

Werkende weg geboekte voortgang

Sinds 2015 hebben zij ‘werkende weg’ veel bereikt: de jeugdhulp is toegankelijker en er zijn nieuwe vormen met betere en goedkopere hulp gekomen. Voorbeelden zijn begeleiding van kinderen bij echtscheiding, betrokkenheid van sportclubs bij zorgbehandelingen en één regisseur voor gezinnen met meerdere problemen. Dit terwijl de decentralisatie gepaard ging met een bezuiniging van 15%.

Jeugdconsulent: onderzoeker, regisseur en adviseur

De focus van gemeenten ligt onverminderd op het uiteindelijke transformatiedoel van de Jeugdwet. En dat is het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van zijn gezin en sociale omgeving. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de jeugdconsulent: degene die uit naam van de gemeente bepaalt wat voor hulp er nodig is en zorgt dat de juiste zorg wordt ingezet. Een mooie rol in een dynamisch vakgebied, die wellicht een extra dimensie krijgt als meer samengewerkt wordt bij complexe gevallen.

Focus op stip op de horizon

DPA verbindt professionals met passende uitdagingen in het sociaal domein. Samen met onze professionals bepalen we de stip op de horizon: waar wil je heen in je ontwikkeling? De route daarheen faciliteren we met persoonlijk maatwerk. Dit bestaat naast intensieve begeleiding uit investeringen in opleidingen, trainingen, workshops en kennisplatforms. Langs de drie pijlers ervaring, vakkennis en competenties zorg je voor een steilere leer- en ontwikkelcurve. Zo blijf je scherp en bouw je bovendien een netwerk op waar je lang plezier van houdt.

Betekenisvol werk

Een van de rollen in het sociaal domein waarin DPA investeert is die van jeugdconsulent. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren op een plek waar dit hard nodig is. Via DPA kun je als jeugdconsulent aan de slag bij grote en kleinere gemeenten, in vaste dienst of op afwisselende opdrachten. Ben jij op zoek naar een baan waarin je het verschil kunt maken?

Ook werken binnen sociaal domein?

Vragen over werken bij DPA?

Neem contact op met Brigitte van
Sociaal Domein

DPA-professionals-business-manager-sociaal-domein-Brigitte-Karelse

Brigitte

Business manager sociaal domein Bel Brigitte +31653627888