DPA-Professionals-Sociaal-Domein-Ondanks-meer-schulden-minder-meldingen-bij-gemeenten
Kennis

Ondanks meer schulden minder meldingen bij gemeenten

Iedereen kan in de financiële problemen komen – jong, oud, rijk, arm. Als professional in de schuldhulpverlening kun je veel voor deze groep kwetsbare mensen betekenen. Zeker als vroegsignalering van problematische schulden kan worden ingezet als vorm van preventie.

De gevolgen van schulden zijn groot. Ze veroorzaken veel zorgen en stress en kunnen tot een slechtere gezondheid of relatieproblemen leiden. Ook belemmeren ze mensen bij het vinden of behouden van werk. Verder blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat mensen met schulden 6,5 keer vaker in aanraking komen met Justitie.

Verplichting om te helpen

Elke gemeente is verplicht om schuldhulpverlening aan te bieden aan haar inwoners. Als mensen hulp willen hebben, moeten zij zich zelf melden. Huishoudens die schuldhulp kregen, zijn hier overwegend positief over. Maar het duurt (te) lang voordat huishoudens in financiële nood de stap naar schuldhulpverlening durven te zetten. Hoe komt het dan toch dat zoveel huishoudens met geldproblemen niet naar de gemeente stappen?

Problematische schulden

Dat het goed gaat in Nederland, betekent niet dat het goed gaat met alle Nederlanders. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Hiervan meldden zich in 2018 maar 86.200 mensen aan met een hulpvraag. Mensen met gemiddeld 43.300,- euro schuld. Daarnaast meldden 11.000 personen zich bij wijkteams. Dat blijkt uit cijfers van NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Laatste redmiddel

Dat mensen zich niet of laat melden komt door gevoelens van schaamte, schuld en spijt en ook door misopvattingen over schuldhulp. Schuldhulpverlening wordt wel gezien als laatste redmiddel voor de allerergste gevallen, waartoe de meeste huishoudens zichzelf niet rekenen. Volgens het NVVK klopten in 2018 bijna 10% minder mensen bij een schuldhulpverlener aan.

Meer mensen uit de schulden helpen

Het kabinet geeft hoge prioriteit aan het uit de schulden helpen van mensen en wil over naar een brede schuldenaanpak. Pas nog diende staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wijzigingsvoorstel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in bij de Tweede Kamer. Het doel is om het mogelijk te maken dat gemeenten en andere instanties persoonsgegevens van burgers met betaalachterstanden in een vroeg stadium uitwisselen. Hierdoor kunnen ze eerder en beter hulp verstrekken.

Volop uitdagingen

Het moge duidelijk zijn: schuldhulpverlening als vakgebied is volop in beweging. Het in het sociale domein gespecialiseerde DPA-cluster helpt vakspecialisten graag om hierin mee te bewegen. Heb jij gemeentelijke ervaring als schuldhulpverlener? En ben je flexibel en hou je van uitdaging? Dan willen we graag met jou in gesprek!

Ook werken binnen sociaal domein?

Bekijk onze vacatures