Supply chain distributiecentrum
Kennis

Humanitaire supply chains: strijkstok of essentieel voor succes?

We kennen allemaal wel een of meer stichtingen en non-profit organisaties met een logistieke keten die zich uitstrekt naar ontwikkelingslanden en noodhulpgebieden. Dit zijn bij uitstek organisaties die hun begunstigden optimaal kunnen bedienen als ze goed functioneren. Tegelijkertijd willen de donateurs dat een zo groot mogelijk deel van hun schenking terechtkomt bij hen die hulp nodig hebben. En dat zorgt voor een extra zware uitdaging voor de humanitaire supply chains.

Ook humanitaire organisaties halen de laatste tijd het nieuws vanwege #metoo-schandalen. Dit is onacceptabel en gelukkig hebben verschillende VN-organisaties en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) hier nu een zero-tolerancebeleid voor afgesproken. In deze blog wil ik graag ingaan op de zichtbaarheid van de financiële en budgettaire keuzes die een NGO maakt. Want de kosten die gemaakt worden doordat medicijnen over datum raken, zijn te voorkomen als er ruimte is om te investeren in goed voorraadbeheer en logistiek. Hier is transparantie dus ook erg belangrijk. Want dit zorgt naast betere dienstverlening ook voor afname van de impact van verstoringen in de keten en daardoor ook van de logistieke kosten.

Supply Chain Visibility

De vraag is in hoeverre de benodigde informatie beschikbaar en te interpreteren is. Op het Register Goede Doelen van het CBF kun je al wel zien waar goededoelenorganisaties hun geld aan uitgeven. Op de websites van de organisaties zelf wordt dit vaak benoemd als percentage: “van elke euro die binnenkomt gaat x procent direct naar de begunstigden.” Dit bestedingspatroon komt vaak als promotie terug in fondsenwervingscampagnes.

Deze cijfers zeggen niets over de inefficiënties in de supply chain. Het risico hiervan is dat liefdadigheidsinstellingen hun overheadkosten onredelijk laag houden om toekomstige donaties aan te moedigen. Vaak blijkt dat er voor de supply chain relatief weinig geïnvesteerd wordt in goed uitgedachte projecten, processen en systemen. Ook is er beperkte Supply Chain Visibility, terwijl dit juist veel kan bijdragen aan het optimaliseren van voorraden en goederenstromen.

Business-mindset

In veel branches werkt het inkopen, vervoeren en beheren van producten in grote lijnen ongeveer hetzelfde. Maar de humanitaire supply chain is niet altijd even standaard, heb ik gemerkt in de jaren dat ik voor medische (nood)hulporganisaties werkte. Zo werken veel medewerkers van ngo’s vanuit een persoonlijke motivatie. Vaak ook voor een lager salaris dan ze in het bedrijfsleven zouden verdienen. Deze gedrevenheid zorgt voor een hoge betrokkenheid en een goede werksfeer, maar niet altijd voor een ondernemende business-mindset. Het is goed mogelijk dat een zachtere benadering niet ten goede komt aan het ‘resultaat’.

Volop uitdagingen

Als er een vorm van nood aanbreekt, is snel handelen voor dit soort organisaties van levensbelang. En dat kan enorm ingewikkeld zijn. Belangrijke uitdagingen in ontwikkelingslanden en noodhulp gebieden zijn slechte bereikbaarheid, weinig gekwalificeerd personeel, grote aantallen ontheemden en beperkte logistieke mogelijkheden.

Laboratoriumbenodigdheden bijvoorbeeld, moeten het laatste deel van hun reis naar een kliniek in een afgelegen dorp land in Zuidoost-Azië met een Four Wheel Drive vervoerd worden. Deze producten zijn vaak zeer gevoelig voor het logistieke proces. Complexe diagnostische machines en kort houdbare tests die bewaard mogen worden bij temperaturen boven de 4 graden moeten hun plaats van bestemming ongedeerd bereiken. Wat deze wereld helemaal uniek maakt, is de grote onvoorspelbaarheid van natuurrampen en de benodigde humanitaire hulpverlening.

Tot slot

Het is goed om kritisch te zijn bij de keuze van de goede doelen die je wilt steunen. Bedenk hierbij dat een NGO in zekere zin ook een bedrijf is dat de begunstigden het best kan bedienen vanuit een heldere visie op de supply chain en effectieve besturing van de keten en bedrijfsprocessen op basis van goede samenwerking, transparantie en vertrouwen.

 

Ontdek hier onze supply chain vacatures

Neem contact op met Onno