DPA wint raamovereenkomst inhuur handhavingsjuristen en toezichthouders Bouwen & Wonen

Blog 09 januari 2018 3 min. lezen
Blog header 5

De Gemeente Nieuwegein heeft DPA geselecteerd als enige leverancier voor het leveren van (tijdelijke) handhavingsjuristen en toezichthouders Bouwen & Wonen.

Zorgvuldige selectie

Zoals bij het Europees aanbesteden van overheidsopdrachten gebruikelijk is, ging aan de contractering voor de twee gegunde percelen een zorgvuldige selectie vooraf. De samenwerking betreft de inhuur van handhavingsjuristen en toezichthouders aan de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid van de Gemeente Nieuwegein. Deze afdeling draagt bij aan het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de stad voor de bewoners, ondernemers en gebruikers van en in Nieuwegein. Dat doen ze voor en met de bewoners en andere partners zoals politie, woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door toezicht en aanwezigheid in wijken dragen ze bij aan het welbevinden van burgers. De afdeling kent een breed scala aan producten en een grote diversiteit in doelgroepen en werkprocessen. Hier vindt alle bestuursrechtelijk en strafrechtelijk toezicht en handhaving plaats voor uiteenlopende beleidsvelden.

Bezetting bij ketentoezicht

Voor een goed resultaat is ketentoezicht belangrijk binnen de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid. Daarom is het belangrijk dat de teams voldoende bezet zijn zodat dit ketentoezicht van begin tot eind kan plaatsvinden. En daar komt DPA om de hoek kijken! Binnen de teams van juristen en omgevingstoezicht kunnen er pieken in werkzaamheden plaatsvinden. Hierdoor kan het voor een periode van 2 tot 24 maanden belangrijk zijn om iemand in te huren, zodat de continuïteit in ketentoezicht is gewaarborgd. Het gaat om functies voor 32-36 uur per week. DPA draagt zorg voor een goede bezetting.

"Dit zijn de mooiste aanbestedingen om op in te schrijven, omdat wij vanuit DPA Recht & Ruimte zowel juristen als toezichthouders leveren aan de overheid. Onze kracht ligt in het bieden van de totaaloplossing binnen het ketentoezicht."

Gemeente Nieuwegein

Nieuwegein is een jonge en levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 61.000 inwoners. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12. Het openbaar vervoer is zeer efficiënt met onder meer een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. De gemeente Nieuwegein draagt bij aan een bloeiende samenleving door iedereen (intern & extern) zijn/haar steentje bij te laten dragen. Samen met inwoners, ondernemers en partners zoekt de Gemeente Nieuwegein continu naar mogelijkheden om de stad en regio mooier en sterker te maken. Werken voor de gemeente Nieuwegein is ‘werken vanuit de bedoeling’. Dat betekent dat de leefwereld van inwoners en ondernemers centraal gesteld wordt. Dat is hun kompas. Daarom worden processen zodanig ingericht dat de gemeente samen met stakeholders de balans kan vinden tussen wat ze willen, de mogelijkheden met wet & regelgeving én het algemeen belang.

Over DPA

DPA verbindt gespecialiseerde professionals aan gerenommeerde organisaties, zodat zij op het juiste moment over de juiste kennis en kunde kunnen beschikken.Onder het motto ‘improving your performance’ biedt de onderneming haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak en hun ontwikkeling bezig te zijn en helpt zij opdrachtgevers om slagvaardig verbeteringen en vernieuwingen door te voeren. DPA (www.dpa.nl) is landelijk actief en genoteerd aan Euronext Amsterdam.

 

Neem contact op met Chieneke

Account manager Stuur een bericht