DPA-Professionals-Legal-on-demand-service
Kennis

De gevolgen van de coronacrisis voor juridische overeenkomsten van jouw organisatie

De omvang en impact van de coronacrisis wordt met de dag duidelijker en groter. Voor veel bedrijven zal de crisis gevolgen hebben. De kans is groot dat jouw onderneming, of een van jouw commerciële relaties, hiermee te maken krijgt. Veel gestelde vragen zijn nu of een overeenkomst kan worden aangepast of beëindigd. En meer specifiek, of er door de coronacrisis sprake kan zijn van overmacht of onvoorziene omstandigheden. Hierbij zijn verschillende factoren van belang. 

Om je op weg te helpen bij het in kaart brengen van de juridische positie en mogelijkheden voor jouw bedrijf hebben wij onderstaande vragenlijst samengesteld. Deze helpt je bij het inventariseren van de huidige situatie van jouw organisatie.

Start met het in kaart brengen van de juridische positie van jouw organisatie

  • Wat is het doel dat je wil behalen met betrekking tot de contractuele relatie? Is dat een aanpassing, opschorting, het beëindigen van een overeenkomst, of misschien iets anders?
  • Gaat het om een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? En als het gaat om een overeenkomst voor bepaalde tijd: hoe lang loopt de overeenkomst nog?
  • Bevat de overeenkomst mogelijkheden om zonder opgave van redenen tussentijds te worden beëindigd? Al dan niet met een bepaalde opzegtermijn?
  • Wanneer is de overeenkomst getekend of voor het laatst verlengd? Wat was er ten tijde van het tekenen of tijdens de laatste verlenging bekend over (de mogelijke gevolgen van) het coronavirus?
  • Welke gevolgen heeft de coronacrisis specifiek voor (de rechten en verplichtingen uit) déze overeenkomst?
  • Is er een specifieke bepaling over, of definitie van, overmacht opgenomen in de overeenkomst of in de toepasselijke algemene voorwaarden?
  • Is er sprake van het niet nakomen door de betreffende partij van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst (bijv. het niet betalen van facturen of het niet leveren van goederen)?
  • Als de betreffende partij een of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt: is er sprake van een onmogelijkheid om een van die verplichting(en) na te komen als gevolg van de coronacrisis? Of is er eerder sprake van een onwenselijkheid voor de betreffende partij om die verplichting(en) na te komen?
  • Hebben partijen bij het sluiten van de overeenkomst op de een of andere manier rekening gehouden met de mogelijkheid van een pandemie zoals het coronavirus? Bijvoorbeeld door hier aandacht aan te besteden in de overeenkomst? Of door het hier over te hebben tijdens de onderhandelingen?
  • Is er sprake van onvoorziene omstandigheden waardoor de ene partij niet van de andere partij mag verwachten dat deze overeenkomst ongewijzigd in stand blijft?

Direct juridisch advies

Heb je na het inventariseren van de huidige situatie van jouw bedrijf behoefte aan een gedegen juridische analyse? Of kan je hulp gebruiken bij het beantwoorden van bovenstaande vragen? Met crisisgerelateerde juridische vraagstukken zoals beslaglegging, financieringen, zekerheden, niet-nakoming en overmacht ben je bij ons aan het juiste adres. Maak gebruik van onze legal on demand service en krijg hulp bij de juridische vraagstukken van jouw onderneming. Je ontvangt binnen 24 uur reactie.

Meer weten over legal on demand?

Neem contact op met Olivier van Boven

DPA-Professionals-legal-Olivier-van-Boven

Olivier

Principal interim legal counsel Bel Olivier +31612910391