DPA Professionals Legal
Kennis

Coronavirus: met deze overheidsmaatregelen krijg je als werkgever te maken

Voor veel werkgevers hakt het coronavirus er financieel flink in. Om deze negatieve financiële gevolgen enigszins te beperken heeft de overheid op 17 maart laten weten verschillende additionele maatregelen te nemen. Hieronder zetten we voor je op een rij wat deze maatregelen inhouden.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het NOW was voorheen de Werktijdverkortingsregeling die per 17 maart 2020 is ingetrokken. Met deze nieuwe regeling wil de overheid werkgevers compenseren die te maken hebben met omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Momenteel is nog niet bekend op welke datum deze regeling exact ingaat. Echter, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf aan dat dit op korte termijn het geval zou zijn. Daarnaast is het goed om te weten dat de al ingediende verzoeken met betrekking tot de Werktijdverkortingsregeling automatisch omgezet zullen worden naar aanvragen op grond van de NOW.  

De nieuwe, tijdelijke NOW-regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Deze tegemoetkoming kan voor in ieder geval drie maanden worden aangevraagd, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden. Daarnaast is het mogelijk om deze tegemoetkoming van het UWV als voorschot te ontvangen, zodat werkgevers op deze manier de loonkosten van hun werknemers makkelijker kunnen doorbetalen.  

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming dient er aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn: 

  • De werkgever verwacht vanaf 1 maart 2020 tenminste 20% omzetverlies.
  • De werkgever mag tijdens de periode dat hij een tegemoetkoming ontvangt op basis van deze regeling geen ontslagverzoek indienen op basis van bedrijfseconomische belangen. 

Indien een werkgever een beroep doet op dit Noodfonds, dan heeft dit geen verdere gevolgen voor het inkomen van de werknemer. De overheid garandeert de werkgever namelijk een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. De hoogte is afhankelijk van het te verwachten verlies aan omzet en de rest dient de werkgever aan te vullen. Daarnaast verspeelt de werknemer ook geen WW-rechten, zoals wel het geval was bij de regeling voor werktijdverkorting.  

Versoepeling uitstel van betalingen belasting en verlaging boetes 

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst zal de invorderingen per direct stoppen indien een ondernemer een verzoek tot uitstel heeft gedaan. Daarnaast hoeven eventuele verzuimboetes voor het niet tijdig betalen, niet te worden betaald. Indien een ondernemer een verzoek tot uitstel indient, dan hoeft de ondernemer dit verzoek niet meteen te onderbouwen met bewijsmateriaal. Dit mag ook op een later moment (tot wanneer precies is momenteel nog niet duidelijk). Tot slot zullen de  invorderings- en belastingrente worden verlaagd. 

Verruiming mogelijkheden tot het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties 

Voor ondernemingen die een banklening of bankgarantie nodig hebben, kan de overheid een 50% garantie geven, ter hoogte van 1,5 miljoen tot 150 miljoen euro per onderneming.   

Noodloket 

Er komt een noodloket voor tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers. Ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan ondernemingen die op last van de overheid hun deuren moesten sluiten of branches die hun werk bijvoorbeeld niet meer kunnen uitvoeren door de maatregel om minimaal anderhalve meter afstand te houden (zoals kappers). De precieze voorwaarden van dit noodloket wordt op dit moment verder uitgewerkt. Wel is bekend dat het om een eenmalige gift van 4.000 euro gaat voor een periode van drie maanden.   

Legal on demand diensten inzetten?

Mocht je als werkgever vragen hebben en/of overleg wensen over het voorgaande, dan kun je gebruik maken van onze legal on demand diensten. Een van onze direct beschikbare legal counsels Jaap Paijmans of Kiek Brink zal je dan ter dienst zijn voor een tarief van €75 - €95,- per uur (ex BTW). Meer informatie over onze legal on demand diensten? Neem contact op met Lucinda van Unen. Zij is per e-mail bereikbaar op [email protected] en telefonisch op +31 6 55 87 50 12.

Lees meer over Legal on demand
Meer weten over Legal on-demand?

Neem contact op met Diederik

Diederik zakelijk

Diederik

Managing Director Bel Diederik +31646592571