Diane is 33 jaar en moeder van Charlotte en Hugo. Zij werkt sinds 2013 bij de Nederlandse verzekeringsmaatschappij a.s.r. In januari 2014 werd zij teammanager Juridische Zaken Corporate & Bancair. Daarvoor was ze bedrijfsjurist bij Friesland Bank en advocaat bij Rotshuizen Geense advocaten.

Vier feiten over DianeDiane004

Wat doe je graag naast je werk? Samen met mijn man zeil ik wedstrijden in onze houten zestienkwadraat. Mijn man stuurt en ik ben bemanning.

Als je geen bedrijfsjurist was, was je? Ballerina. Toen ik nog op het vwo in Sneek zat, volgde ik de vooropleiding van de Rotterdamse dansacademie. Elke vrijdag vertrok ik rond 12 uur met de trein naar Rotterdam en op zondag ging ik weer naar huis.

Heb je een lievelingsrestaurant? Van Kerkwijk in Amsterdam is een gezellig restaurant met niet te veel gedoe, vriendelijk personeel en heerlijk eten.

Wat is een mooie vakantiebestemming? Samen met mijn man reisde ik met een camper door Amerika en Canada. Als ik naar een plek terug zou mogen keren, zou het de omgeving van Boston en Newport aan de oostkust zijn.

Wie is jouw voorbeeld?

Mijn vader. Hij heeft mij geleerd om werk niet als een last te ervaren. We lijken erg veel op elkaar, ik zou ook niet zonder mijn werk kunnen. Zijn verhaal is bijzonder. Mijn vader is directeur van een drukkerij in Sneek. Toen hij jaren geleden voor deze functie gevraagd werd, bleek dat deze drukkerij is ontstaan uit de drukkerij die mijn opa – zijn vader – lang geleden in zijn eentje from scratch opbouwde en weer verkocht. Het is geen familiebedrijf, maar zo voelt het wel een beetje. Mijn vaders kijk op het werkende leven heeft me gedreven om te zoeken naar een functie waar ik plezier en energie uit haal. Dat is bij a.s.r. gelukt.

Wat inspireert jou?

Ik raak geïnspireerd door mensen die een discussie of probleem weten plat te slaan door de vinger op de zere plek te leggen of precies de juiste vraag te stellen. Zeker in de complexe wereld waarin ik werk – met al die academici en hun verschillende disciplines – kunnen er snel discussies ontstaan over ondergeschikte punten. De belangen lopen vanzelfsprekend niet altijd parallel. Chris Figee (de nieuwe CFO van a.s.r.) is zo iemand die dergelijke discussies feilloos weet te parkeren en juist het punt waarop gefocust dient te worden eruit haalt en benoemt.

Welke vraag zou je jezelf stellen als je weer vanuit de advocatuur in het bedrijfsleven zou solliciteren?

Het is voor mij alweer een tijd geleden dat ik de switch maakte, maar ik weet nog dat de overgang van de advocatuur naar Friesland Bank groot was. Ik had me toen wel meer bewust willen zijn van het verschil in aanzien. Als bedrijfsjurist ben je een van de werknemers. Je moet je positie bevechten, je meerwaarde tonen en het vertrouwen krijgen. Als advocaat heb je dat aanzien automatisch: jij bent de advocaat, daar betaalt de klant je voor en dat beeld straal je ook uit. Ten aanzien van de stap naar a.s.r. had ik vooraf wel beter willen doorzien hoe de structuur en besluitvormingsprocessen er in de praktijk uit zouden zien. Ik wist dat ik naar een grotere organisatie zou gaan waar de lijntjes minder kort zouden zijn. Het duurt langer voordat een zaak bij mij komt dan in een kleinere organisatie. Al was het in de lijn der verwachting, ik heb daar wel aan moeten wennen.

Als jouw bedrijf zou mogen innoveren, waar valt dan nog een slag te slaan?

Hierbij denk ik meteen aan tooling en ICT-systemen. Veel processen zouden geautomatiseerd kunnen worden. In onze corebusiness gebeurt dat al bij polissen, maar ten aanzien van onze contracten is er nog veel te doen. Als wij kunnen aantonen en waarmaken dat het zich terugverdient, verwacht ik daar veel van. Laten we – om te beginnen – de standaardcontracten aanpakken, dan zouden we al zoveel tijd overhouden. We kunnen dan niet alleen zaken die nu worden uitbesteed zelf doen, we houden onze mensen ook scherp; die hoeven daardoor immers minder standaardwerk te doen en worden meer uitgedaagd.

Waar loop je als bedrijfsjurist regelmatig tegenaan?

Ik vind dat de bedrijfsjurist mee moet in de toekomstvisie van de onderneming, maar dat is ook meteen het spanningsveld van bedrijfsjurist zijn. Ik merk dat ik vaak doorvraag, opmerkingen maak, of adviezen geef die niet strikt juridisch zijn. Die adviezen gaan meer om het belang van de onderneming, hoewel eigenlijk alleen om een juridisch advies werd gevraagd. Al wordt het je soms niet meteen in dank afgenomen, als je loyaal bent naar de onderneming waarin je werkzaam bent, vind ik dat je meer van jezelf kan vragen en doen dan je functieomschrijving sec inhoudt.

Vooruitkijken naar stappen die gemaakt gaan worden in de markt en het bedrijf daar juridisch al in trainen; presentaties op maat maken zodat juridische eisen al ingebed worden in de organisatie. In een ideale wereld zorgt de bedrijfsjurist ervoor dat juridische barrières op voorhand weggenomen worden.

Waar gaat het heen met de rol van de bedrijfsjurist?

Die vraag hangt nauw samen met het juridisch bewustzijn – de legal awareness – van de onderneming en de bereidheid die te omarmen. Legal awareness vind ik een competentie die je moet creëren bij mensen. In de training die dat vereist is een rol weggelegd voor de bedrijfsjurist. Niet alleen wij zijn de hoeder van wet- en regelgeving, ook in de business moet legal awareness zijn. Binnen advocatuur neemt steeds vaker een marketeer of bestuurskundige in het bestuur plaats, andersom zou de bedrijfsjurist een belangrijkere rol in het bedrijf kunnen innemen. Als de stem van de bedrijfsjurist vertrouwder wordt, volgt het rechtsgevoel bij de rest vanzelf.

Tip van Diane

Diane volgt de opleiding Legal Leadership Academy van Dialogue (toevallig gelegen naast DPA in Bussum). Deze opleiding is gericht op managers in de juridische omgeving.