Kennis

Vliegt de Formule 1 op Circuit Park Zandvoort uit de bocht?

Heel Formule 1-kijkend Nederland was in extase toen bekend werd dat de Grand Prix na 35 jaar terugkeert in Zandvoort. De inwoners van Zandvoort en de omliggende gemeenten doen er alles aan om zich hier goed op voor te bereiden. Hotels zijn al volgeboekt en huizen worden tegen exorbitante prijzen aangeboden op verhuursites. Iedereen lijkt er klaar voor te zijn, maar is Zandvoort dat ook?

Voordat de Grand Prix op 3 mei 2020 in Zandvoort verreden wordt, moet de laatste bocht op het circuit onder handen genomen zijn. Ook moeten er extra paden, tunnels en tijdelijke tribunes komen. Voor deze aanpassingen zijn vergunningen nodig. Aanpassingen waarvoor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt kan worden.

PAS op de plaats

Onder het PAS werden activiteiten die stikstof uitstoten als het ware gecompenseerd. De Raad van State oordeelde op 29 mei 2019 dat dit stikstofbeleid uit 2015 de kwetsbare natuur in Nederland onvoldoende beschermt. Wat betekent dit schrappen van het stikstofbeleid voor de werkzaamheden die het circuit in de badplaats moet ondergaan? Volgens de stikstofuitspraak kan de PAS geen basis zijn om natuurvergunningen te verlenen. Dit geeft milieuorganisaties extra munitie om het de GP goed lastig te maken.

Nog geen gelopen race

Volgens sportief directeur Jan Lammers heeft de Nederlandse Grand Prix toezeggingen van de gemeente, vanuit de regio en vanuit Den Haag dat ze zich soepel en positief zullen opstellen voor het verlenen van vergunningen. Op 27 augustus 2019 werd bekendgemaakt dat de provincie Noord-Holland het circuit toestaat een flinke verbouwing uit te voeren. Gemeente Zandvoort heeft met Omgevingsdienst IJmond een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer afgegeven. Toch is het nog geen gelopen race.

Zeegeruis en motorgeronk

Een commercieel spektakel met veel motorgeronk naast een Natura 2000-gebied. Het zal je niet verbazen dat al verschillende milieuorganisaties in actie gekomen zijn. Stichting Duinbehoud gaat bezwaar maken tegen de werkzaamheden die de natuur op en rond het circuit aantasten. Ook Stichting Rust bij de Kust is er veel aan gelegen om de geluidshinder en milieuverontreiniging die de omgeving ondervindt tegen te houden. Deze stichting wil onder andere dat de afgegeven milieuvergunning wordt aangepast zodat minder lawaaidagen zijn toegestaan met lagere geluidniveaus.

Gegijzeld door stikstofproblematiek

Volgens de advocaat van Rust bij de Kust hebben ‘de bevoegde gezagen onderling afgesproken dat geen natuurvergunningen worden verleend zolang er nog geen oplossing voor de stikstofproblematiek is.’ Zowel de twee stichtingen als de Vereniging Milieudefensie buigen zich over deze zaak. Zij hebben tot begin oktober 2019 de tijd om hun bezwaren kenbaar te maken.

Leefgebied zeldzame diersoorten

En dan zijn er ook nog de rugstreeppad en de zandhagedis. Hun rust- en voortplantingsplaatsen worden verstoord en vernield. De Omgevingsdienst Noord-Holland heeft het circuit tot en met 30 april 2020 ontheffing verleend voor het verbod op het verstoren van deze natuur. Hier kan tot 4 oktober bezwaar tegen gemaakt worden.

Alle lichten op groen?

Het is maar de vraag of alle lichten tijdig op groen gaan voor de Formule 1 race op het Circuit Park Zandvoort. Juristen Omgevingsrecht in overheidsomgevingen buigen zich continu over dit soort belangenafwegingen. Ben jij jurist en heb je ervaring bij de overheid? En wil je je potentieel optimaal benutten? Dan komt DPA Professionals graag met je in contact. Bekijk onze vacature Jurist Omgevingsrecht.

Bekijk onze legal vacatures

Meer weten over omgevingsrecht?

Neem contact op met Diederik

Diederik zakelijk

Diederik

Managing Director Bel Diederik +31646592571