DPA Professionals Legal Circuit Zandvoort op koers naar Dutch Grand Prix
Kennis

Circuit Zandvoort op koers naar Dutch Grand Prix?

Een dikke streep door de rekening voor de natuurorganisaties die het natuurgebied rondom het circuit van Zandvoort willen beschermen. De exploitant mag vooralsnog doorgaan met de verbouwingen aan en om het verouderde circuit. En die zijn hard nodig nu Zandvoort definitief op de Formule 1-kalender staat voor zondag 3 mei 2020. Maar naast de natuurorganisaties is er nog een groot obstakel: de landelijke stikstofproblematiek…

Gedeputeerde Staten Noord-Holland heeft de exploitant van het circuitpark tot en met 30 april 2020 ontheffing in het kader van soortbescherming van de Wet natuurbescherming verleend. Dit stuitte op verzet van milieuorganisaties zoals Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust en de geduchte Mobilisation for the Environment. Vanwege de aantasting van het leefgebied van de rugstreeppad en zandhagedis. Hier ligt geen ‘dwingend openbaar belang’ aan ten grondslag, betoogde de advocaat van Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen.

Dwingend versus groot openbaar belang

De rechtbank Haarlem besloot op 29 oktober dat de werkzaamheden gewoon voortgezet mogen worden. Met het verlies van twee hectare voortplantings- en overwinteringsgebied wordt geen afbreuk gedaan aan de staat van instandhouding van de rugstreeppad en zandhagedis. Ook volgt de rechtbank GS Noord-Holland in het standpunt dat - gelet op de statuur van de Dutch Grand Prix en de grote maatschappelijke belangstelling ervoor - sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang die de verlening van de ontheffing rechtvaardigt.

Alsnog PAS op de plaats?

Ruim 300.000 gelukkigen wisten een toegangskaart voor 3 mei te bemachtigen en dat is maar een klein deel van de Max Verstappen-fans. Hopelijk voor hen gaat het allemaal lukken, maar hiervoor moet nog veel gebeuren. Vooralsnog kunnen de circuitdirectie, de gemeente Zandvoort en de provincie nog meer procedures tegemoetzien. Dit komt mede door de stikstofproblematiek. Op 1 november boog de Haarlemse bestuursrechter zich over de vraag of de verbouwing in strijd is met het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Ook hier besloot de rechter dat de werkzaamheden aan het circuit kunnen doorgaan. Dit op basis van een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat de stikstofuitstoot juist vermindert doordat er door de voorbereidingen op de GP minder geracet wordt op het circuit. Dutch Grand Prix-directeur Robert van Overdijk reageerde opgelucht. "Dit was de zaak waar iedereen naar uitkeek, omdat het hele stikstofverhaal hierin voorkomt. We hadden ons huiswerk goed gedaan, maar het is fijn dat dit door de rechter bevestigd wordt."

Stikstofproblematiek

De stikstofproblematiek is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Hierdoor mag het PAS niet meer worden gebruikt als kader voor toestemmingsbesluiten voor activiteiten die extra stikstofbelasting op de Natura 2000-gebieden veroorzaken. Hierbij gaat het naast het vaststellen van plannen ook om projecten en vergunningverlening in de sectoren bouw, infrastructuur, industrie en landbouw die leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak. Sinds deze uitspraak wordt geen enkele vergunning voor een grote bouwactiviteit meer uitgegeven. Hierdoor staan zo’n 1.500 projecten op losse schroeven.

Stikstofdepositie in natuur

Hoe zit het precies met de stikstof in Nederlandse natuurgebieden? Het Wereld Natuur Fonds liet hier recent onderzoek naar doen. De conclusie is dat een gemiddelde reductie van 33% nodig is van alle emissies die bijdragen aan de Nederlandse depositie op de Natura 2000-gebieden. Een deel van deze emissies vindt plaats in het buitenland. Als we de gehele reductie alleen in Nederland willen behalen gaat het om ruim een halvering van de Nederlandse emissies.

Op zoek naar een PASsende uitdaging?

De komst van de Grand Prix naar Zandvoort is dus geen race zonder hindernissen en dat geldt voor veel grote bouwprojecten. Zo zal de stikstofaanpak nog volop uitdagingen opleveren voor juristen omgevingsrecht in overheidsomgevingen. Ben jij jurist en wil je je ontwikkelen door aan dit soort complexe casussen te werken? Dan komt DPA Professionals graag met je in contact.

Bekijk onze legal vacatures

Ook werken bij DPA?

Neem contact op met Diederik

Diederik zakelijk

Diederik

Managing Director Bel Diederik +31646592571