DPA Professionals supply chain prestaties verbeteren met blockchaintechnologie
Kennis

Supply chain prestaties verbeteren met blockchaintechnologie

Leveranciers automatisch belonen als ze in 24 uur een spoedorder kunnen aanleveren bij de freight forwarder. Zonder menselijke tussenkomst een factuur betalen als de inkooporder, ontvangstbevestiging en invoice overeenkomen. Blockchain biedt oneindig veel mogelijkheden om de supply chain beter te laten presteren.

Er is volop literatuur over de basisprincipes van de blockchain. Door een nieuwe manier van gegevensopslag kan data onbeperkt beschikbaar gesteld en gedeeld worden. Een belangrijke toepassing is de geprogrammeerde transactie: een 'smart contract' met 'als-dit-dan-dat'-instructies die zorgen op het gewenste moment met digitale munten wordt afgerekend. Zo’n contract wordt gecontroleerd, geregistreerd en opgeslagen door ieder knooppunt in de blockchain. Op kennisplatform Quora zie je hoe zo’n blockchaintransactie werkt: sneller en minder fout- en fraudegevoelig.

 

Het einde van derde partijen?

Blockchaintechnologie is dé grote bedreiging voor intermediairs: derde partijen die transacties veilig afhandelen. Dit zijn bijvoorbeeld banken en bedrijven zoals TicketSwap, het online platform voor veilige doorverkopen van e-tickets. Je levert je e-ticket aan en Ticketswap controleert het en plaatst het op zijn website. Als de koper betaald heeft, worden de tickets naar hem of haar gemaild en wordt het geld naar jou overgemaakt. Deze dienstverlening kan supereenvoudig uitgevoerd worden via een smart contract. Daarom krijgen zelfs vernieuwers zoals Airbnb en Uber door blockchain onvermijdelijk te maken met disruptie in hun markt.

DPA Professionals supply chain blockchain workflow

Vertrouwen digitaliseren

Wat je ziet, is dat de essentiële functies van de ‘vertrouwde derde partij’ volledig geautomatiseerd plaatsvinden via een gedistribueerde database. De transacties worden gevalideerd door wiskundige principes en het netwerk bereikt per transactie consensus over de correctheid. Nu kan iedere transactie en handeling worden vertrouwd, en kunnen alle partijen via eenzelfde communicatielaag data uitwisselen. Het gebruik van een veilige universele database geeft garanties voor de veiligheid van online transacties en zorgt dat het vertrouwen gedigitaliseerd wordt.

Blockchain-technologie breed gebruiken in de supply chain kan alleen onder de volgende voorwaarden:

  1. Er moet een platform zijn waarop de stakeholders kunnen samenwerken. Waar alle afspraken en transacties digitaal beheerd worden, voor alle betrokken partijen transparant.
  2. Verifiëren van de digitale identiteit van de opdrachtgever moet mogelijk zijn.

Uitdagingen

Zoals gebruikelijk bij baanbrekende innovaties kent de blockchain een aantal uitdagingen. Deze zijn grofweg te verdelen in drie categorieën.

  1. Uitvoerbaarheid - Blockchaintechnologie moet voor iedereen toegankelijk worden. Dit vraagt om een gebruiksvriendelijke interface en duidelijke onderlinge afspraken. Een ander belangrijk issue is de energie die een blockchaintransactie verbruikt. Dit is net zoveel als 1,5 huishouden in de VS op één dag. Dit komt doordat complexe puzzels opgelost moeten worden om een block te kunnen toevoegen of wijzigen: het ‘proof of work’-mechanisme.
  2. Veiligheid - Bitcoins zijn ontworpen als betaalmiddel, maar zijn tot op heden vooral aangeschaft om op korte termijn winst te maken door speculatie. Elke nieuwe technologie heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en hierbij worden vanzelfsprekend ook fouten gemaakt. Vaak door menselijk handelen. Gebruikers moeten inzicht krijgen in wat wel en niet kan.
  3. Wet- en regelgeving - Bij je belastingaangifte moet je opgeven of je cryptovaluta hebt. Het is alleen niet duidelijk of de Belastingdienst middelen heeft om hierop te controleren. De anonimiteit van cryptogeld maakt dit ingewikkeld en zorgt voor populariteit in criminele kringen, bijvoorbeeld op het Dark Web (het niet met standaardbrowsers toegankelijke deel van internet).

Verbeteringen

Minstens zo belangrijk is het om naar het verbeterpotentieel te kijken. Blockchaintechnologie kan belangrijke verbeteringen in de supply chain teweegbrengen zoals:

  1. Zichtbaarheid - Veel tools die de zichtbaarheid en betrouwbaarheid in de supply chain vergroten voorzien in gefragmenteerde informatie. Bij het gebruik van blockchaintechnologie worden alle afspraken die gemaakt zijn vastgelegd in een keten die gelijk is voor alle partijen. Dit voorkomt gesprekken met de freight forwarder in de trant van “Mijn track & trace geeft aan dat de vracht er al zou moeten zijn.” Ook bij bijvoorbeeld douanecontroles scheelt dit enorm veel papierwerk.
  2. Optimalisatie - Blockchaintechnologie maakt vertragingen in processen inzichtelijk en laat direct zien wat het gevolg is. Ook is het om automatisch de productieplanning aan te passen. Bedrijven kunnen nu sneller betere beslissingen nemen en reageren op afwijkingen, bijvoorbeeld door een andere leverancier in te schakelen of alvast met een andere order te starten.
  3. Forecasting - De voordelen van joint forecasting zijn overduidelijk, maar toch zijn nog veel bedrijven terughoudend in het delen van verkoopdata. Wellicht brengt een blockchain hier verandering in, doordat ieder bedrijf zelf bepaalt wie de beschikking krijgt tot welke data.

Evolueer je mee?

Blockchaintechnologie sluit naadloos aan op trends in de supply chain zoals transparantie, flexibiliteit en duurzaamheid. Hoogste tijd om mee te evolueren en te ontdekken welke kansen blockchain binnen jouw vakgebied biedt én wat jouw toegevoegde waarde kan zijn. DPA helpt je daar graag bij. Hoe beter je blockchain begrijpt, des te beter je kunt meedenken over de praktische toepasbaarheid en vernieuwende businesscases. Improving your performance is ons motto, en dat maken we samen met jou graag waar!

Ook werken bij supply chain & logistiek?

Hilde Krop

Supply chain professional

Over de auteur

Deze blog is geschreven door Hilde Krop. Van september 2015 tot augustus 2019 werkte zij als interim suppy chain professional bij DPA en werke o.a. aan opdrachten bij MSD en de IDA foundation.

Meer weten over een professional inhuren?

Neem contact op met Onno van
Supply Chain & Logistics