DPA-Professionals-Supply-chain-logistiek-Blockchain-trend-binnen-voorraadmanagement-of-trend-die-overwaait
Kennis

Blockchain trend binnen voorraadmanagement of trend die overwaait

Read the English version below

Overtollige magazijnvoorraad, beroerde service, een lage omloopsnelheid van de voorraad, falen in het bijhouden van voorraad, een tekort aan zichtbaarheid en moeilijkheden bij het identificeren van vraagpatronen. In andere woorden: alle problemen binnen voorraadmanagement en alle uitdagingen die de efficiëntie van bedrijfsvoering terugdringen. De voorraad is een van de meest cruciale onderdelen binnen ieder bedrijf. Daarom is het belangrijk deze correct, effectief en precies te managen.

Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En bij sommige bedrijven zijn niet alle onderdelen in een overkoepelend systeem met elkaar verbonden. Een systeem dat niet alleen makkelijk toegankelijk is voor elke deelnemer aan de supply chain, maar ook een systeem dat algemeen, gedecentraliseerd en onschendbaar is en alle transacties van alle gebruikers bijhoudt. In andere woorden, een radicale oplossing die op dit moment terrein wint en disruptief is in bijna elke industrie. Een systeem genaamd Blockchain.

Blockchain als gamechanger

Blockchain is in essentie een gamechanger voor zowel supply chain management als voorraadmanagement. Dit vanwege het simpele feit dat het betere beveiliging, transparantie en onschendbaarheid met zich meebrengt. Dit schiet namelijk ernstig tekort binnen de huidige voorraadmanagementsystemen. Stel je eens voor dat elke transactie binnen de keten, elke factuur, elke verandering van producteigenaarschap, elk transportdocument, elke voorraadstatus van elke leverancier, en zelfs elk contract allemaal verbonden en gelinkt zijn in één systeem dat toegankelijk is voor iedereen die de gebruiksrechten heeft. Dat is niet alleen revolutionair, dat is the endgame.

Uitdagingen en knelpunten

Dat gezegd hebbende is het momenteel nog steeds onduidelijk of de technologie nu wel of niet universeel geïmplementeerd gaat worden. En er zijn niet genoeg succesvolle praktijkgevallen van voorraadmanagementsystemen die door middel van blockchain opereren. Er zijn nog eindeloos veel uitdagingen en knelpunten die overwonnen moeten worden voordat het globale acceptatie bereikt onder professionals in supply chain en voorraadbeheer. Blockchain hangt nog aan een zijden draadje en de meningen erover zijn verdeeld. Maar ongeacht wie er gelijk heeft, is het een revolutionair fenomeen dat sinds een aantal jaren een belangrijk onderwerp van gesprek is.

Mooi op papier

In het midden van al deze meningen is het vaak lastig een helder beeld te vormen van de mogelijkheden van de technologie. De essentie van de Blockchaintechnologie blijft daardoor vaag. Bovendien denk ik dat Blockchain misschien niet de leidende oplossing is voor de huidige problemen binnen voorraadmanagement. Anders gezegd, denk ik dat zolang er geen succesvolle praktijkvoorbeelden zijn, het beter is om te zoeken naar een andere oplossing. Vandaag de dag is een Blockchain-voorraadmanagementsyteem niets meer dan iets dat goed klinkt op papier en dus alleen gebruikt moet worden wanneer bedrijven niet langer zonder het gebruik ervan kunnen opereren.

Sparren over jouw supply chain uitdagingen?

Nu vraag je je vast af hoe Blockchain binnen jouw eigen bedrijf geïntegreerd kan worden. Bij DPA Professionals denken we altijd na over nieuwe ontwikkelingen en technologieën die kunnen bijdragen aan het versterken van supply chains. Is dat iets wat jou ook bezighoudt? Neem dan contact met ons op. We sparren graag met je.

Supply chain & logistics voor opdrachtgevers
Jean Noblesse

Interim supply chain professional

Over de auteur

Jean Noblesse is supply chain consultant bij DPA, met een uitgebreide ervaring in procurement. Na het behalen van zijn master International Business in Barcelona, waar hij een inspirerende thesis schreef over de impact van blockchain technologie op supply chain management, werkte hij als interim supply chain professional bij verscheidene toonaangevende bedrijven.

Meer weten over supply chain?

Neem contact op met Jennifer

DPA-professionals-Supply-Chain-recruiter-Jennifer-Dijkstra

Jennifer

Business manager Bel Jennifer +31615186830

English version

Excess inventory, poor service levels, low product turnover, failure to keep track of stock, lack of visibility, and experiencing difficulties when identifying demand patterns. In other words, all inventory management issues, and all challenges that reduce the efficiency of businesses. Since inventory is arguably one of the most crucial parts of any business, it should be managed correctly, effectively, and precisely.

That is, however, easier said than done, and some businesses lack an approach that interconnects every single party into one overarching system. A system that is not only easily accessible by every participant of the supply chain, but also a system that is unified, decentralised, immutable, and records every transaction done by every user. In other words, a radical and state-of-the-art solution that is gaining ground today. Simply put, a solution that is disruptive in almost every single industry, a system called Blockchain.

Blockchain essentially is a gamechanger for both supply chain management and inventory management due to the simple fact that it gives better security, enhanced transparency, and immutability that is currently severely lacking in inventory management systems. To clarify; imagine a system where every single transaction across the chain, every invoice, every time goods changed hands, every transport document, every inventory level from every supplier, and even every contract, are all intertwined and interlinked in one single system and accessible by everyone that has the rights to do so. That is not only revolutionary, that is the endgame.

Having said that, momentarily it is still unclear whether or not the technology is going to be universally adopted, and there are not enough successful practical use cases of a blockchain- enabled inventory management system. There are still tons of challenges and hurdles to overcome before it is going to achieve global acceptance among supply chain and inventory management professionals. Therefore, it can be stated that block- chain is something that is hanging by a thin thread and the opinions are quite divisive. That being said, no matter who is right, one thing is quite clear; it is a revolutionary phenomenon that has been the talk of the town in recent years.

Being caught in the middle of all those views is often very difficult and makes forming a clear picture of the possibilities of the technology oftentimes strenuous. Understandably, the essence of the technology can, therefore, remain blurry. What’s more, I think that blockchain might not be the leading solution for inventory management’s current issues momentarily. Put differently, I think that as long as there are no successful practical use cases, looking for another workaround or solution could prove to be more useful. Essentially, this means that as of today a blockchain-enabled inventory management system solely sounds good on paper, and should, thus, only be used when businesses can no longer operate without it.

Now you’re probably already wondering how blockchain could possibly be integrated into your very own business. This is simply not the best way to approach this matter. At DPA Professionals we have a tendency to ask ourselves; how can blockchain technology contribute to the interests of your business. Have I enthused you about the endless possibilities of this revolutionary technology and would you like to keep up to date of the latest technologies in this field? Then please contact us!