DPA Professionals case Tozo sociaal domein gemeente steunmaatregel zzpers
Case

DPA helpt plusregio Rotterdam bij uitvoering steunmaatregel zzp’ers

Door de coronacrisis verliezen veel zelfstandig ondernemers inkomsten. Daarom introduceerde de regering op 17 maart 2020 een uitzonderlijke maatregel: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Dit legde zware druk op hun organisatiekracht. De gemeente Rotterdam vroeg DPA-bedrijf SOZA XPERT om hulp om de enorme hoeveelheid aanvragen snel te kunnen afwikkelen. ‘Hun kwaliteit is dusdanig dat zij dit direct met de juiste zorgvuldigheid konden oppakken.’

Tozo-regeling

Danielle van Seventer is als manager projectafdeling Tozo verantwoordelijk voor de afhandeling van de Tozo bij de gemeente Rotterdam. ‘De tijdelijke noodregeling bestaat uit twee delen: inkomensondersteuning en bedrijfskrediet om liquiditeitsproblemen op te vangen. De gemeente beoordeelt of ondernemers hiervoor in aanmerking komen en verzorgt de gehele afhandeling. De Tozo 1 is in mei 2020 verlengd tot en met 30 september 2020. Per 1 oktober trad de Tozo 3 in werking en deze loopt door tot 1 april 2021, waarna Tozo 4 loopt tot 1 juli.

Immense hoeveelheid aanvragen

‘We wisten in maart niet wat op ons afkwam, vertelt Danielle. ‘Niemand had ervaring met de regeling. Het doel was om zzp’ers en andere zelfstandige ondernemers die in de problemen kwamen snel financieel te ondersteunen. Als plusregio voert de gemeente Rotterdam deze regeling voor meerdere regiogemeenten uit. Hierdoor kwamen er meteen duizenden aanvragen op ons af. Het beoordelen hiervan is vrij specialistisch werk. Gelukkig kon SOZA XPERT ons meteen ondersteunen met een team gekwalificeerde specialisten.’

Totaaloplossing

SOZA XPERT is gespecialiseerd in werk, inkomen en zorg in het sociale domein. ‘Zij hebben veel ervaring met de uitvoering van de Participatiewet, waar de Tozo van is afgeleid. Ze stelden een totaaloplossing voor met een projectteam dat op basis van een eigen methodiek werkt. Het mooie van deze constructie is dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de mensen, alleen voor het resultaat. Een gerichte training maakte het mogelijk om de aanvragen snel en conform de wet op te pakken. Deze training is deels door eigen medewerkers van de gemeente verzorgd.’

Bijzondere aanpak

SOZA XPERT-directeur Fariez Nanhekhan legt uit: ‘De grote aantallen vragen om een bijzondere aanpak met garanties voor kostenefficiëntie. Daarom hebben we met de gemeente afgesproken om de aanvragen tegen een vaste prijs te verwerken onder leiding van een zeer ervaren projectleider. Elke dag konden we precies rapporteren hoeveel aanvragen afgehandeld waren.’ Omdat de scope van het project helder was afgebakend, was het voor Danielle eigenlijk niet relevant hoe SOZA XPERT de uitvoering organiseerde. ‘Het was vooral belangrijk dat ze de kwaliteitsdoelstellingen en termijnen haalden, en dat is supergoed gegaan. Helemaal volgens afspraak.’

Flexibiliteit

Voordat Danielle deze uitdaging oppakte en manager van de projectafdeling RBZ werd, was zij Hoofd VraagWijzer. ‘Hier was ik verantwoordelijk voor de 14 loketten voor gratis informatie en advies over bijvoorbeeld sociale en sociaaljuridische vragen. In mijn nieuwe rol mag ik helpen om de gevolgen van corona voor veel mensen op te vangen. Het is van grote waarde gebleken om hierbij te kunnen steunen op een professioneel en snel schakelend projectteam. Inmiddels weet ik ook dat ze zelf aan de bel trekken als iets anders verloopt dan voorzien. Deze flexibiliteit en professionaliteit waren van cruciaal belang om deze noodregel voortvarend te kunnen uitvoeren.’

Ondersteuning nodig?

Heeft jouw gemeente ondersteuning nodig bij de uitvoering van de Tozo-regeling, of heb je een ander vraagstuk binnen het sociaal domein? Lees meer over onze diensten en neem vrijblijvend contact op met Fariez. Wij denken graag mee over de beste oplossing voor jouw organisatie.

Meer lezen
Meer weten over ondersteuning bij Tozo?

Neem contact op met Fariez

DPA Professionals Sociaal domein Fariez Nanhekhan portrait

Fariez

Business unit manager Bel Fariez +31620742448