De celfilosofie anno 2016: hoe het werkt bij DPA

Blog 27 oktober 2016 4 min. lezen
blog_header_6

Blog van CEO Eric Winter over de toepassing van de celfilosofie bij PA, de basisprincipes en de voordelen.

Mijn belangrijkste inspiratiebron? Dat is BSO-oprichter Eckart Wintzen, naast mijn kinderen natuurlijk. Het boekje Eckart’s notes is mijn favoriete cadeau voor startende ondernemers. Het geeft je meteen inzicht in de structuur van onze groep: klein binnen groot. Het hierin beschreven ‘celmodel’ gaat anno 2016 meer dan ooit op. Want het biedt alle ruimte voor ondernemerschap en voor het vormgeven aan frisse, innovatieve ideeën. 

Eckart Wintzen (1939-2008) paste de celfilosofie met veel succes toe op een door hem in 1976 overgenomen verliesgevend dochterbedrijf van General Telephone, het latere BSO. Het model houdt in dat dat iedere business unit uit maximaal 50 mensen bestaat. Boven die omvang splitst een cel zich op in twee delen. Zo blijven de verantwoordelijkheden overzichtelijk belegd en blijft zelfstandig ondernemerschap behouden. Waar het vooral om gaat is echt persoonlijk contact met de klant, in ons geval ook met de kandidaat. Zo kun je op basis van duurzame relaties een leuk én winstgevend bedrijf opbouwen.

De basisprincipes van celdeling:

 • Binnen de standaarden van de moeder bepalen de cellen hun eigen koers
 • Een cel kan zijn eigen organisatorische en financiële broek ophouden: wie geen eigen winst- en verliesrekening heeft, is per definitie geen cel
 • De bovenbaas van een cel is een onder-ondernemer met verregaande vrijheden
 • Door administratieve standaardisatie kunnen de cellen als samenhangend geheel gestuurd worden
 • Het bestuur bepaalt de strategie, sfeer en cultuur van de groep, en bewaakt dit mengsel en draagt het uit

Verregaande specialisatie

Bij DPA hebben we al meer dan 25 cellen ofwel specialisaties. Autonome bedrijven waar energieke teams met veel vakinhoudelijke kennis hun eigen markt bedienen, onder leiding van een ‘meewerkend vakbekwaam voorman’ op basis van intrinsieke motivatie. Daarbij wordt de splitsing van cellen naast omvang vooral ingegeven door specialisatie en marktvraag. We spelen bijvoorbeeld proactief in op opkomende schaarste en nieuwe kennisbehoeften in een markt. Zo zagen recent tax en privacy het licht, vanuit de specialisatie legal. Een andere mogelijkheid is samenwerking. Om de in- en doorstroom van online marketeers te verbeteren, zijn we een joint venture aangegaan met De Nieuwe Zaak.

Voordelen celfilosofie bij DPA

De belangrijkste voordelen van het celmodel die we bij DPA ervaren zijn:

 • Diepgaande marktfocus en voortgaande specialisatie
 • Persoonlijke benadering  en betrokkenheid als uitgangspunt
 • Minimale hiërarchie, bureaucratie en overhead
 • Volop ruimte voor zelfstandig ondernemerschap
 • Benutten schaal- en branding-voordelen landelijke beursgenoteerde onderneming
 • Groeikern voor frisse, innovatieve ideeën en nieuwe kennis

Bijsturen?

Echt centrale taken zoals backoffice-ondersteuning en het wagenparkbeheer zijn strak georganiseerd. Als beursgenoteerde onderneming moet administratief alles perfect op orde zijn. Daardoor kunnen de business units zich maximaal richten op hun opdrachtgevers en professionals. En wat gebeurt er als een cel niet succesvol is, vraag je je ongetwijfeld af. Tja, dan komt de Raad van Bestuur alsnog in actie. Dit kan op allerlei manieren, van coaching tot een team- of managementwijziging.

"Om nieuwe business-modellen te genereren, hebben we een bijzondere cel opgezet: DPA Greenhouse. Hier krijgen ondernemers en hun teams de ruimte om hun eigen businessmodel te ontwikkelen."

- Eric Winter

Eigen toko’s

Een belangrijke succesvoorwaarde is verantwoordelijkheid delegeren. Als coach zit je niet aan de bal! Vanzelfsprekend hebben we als bestuur regelmatig meetings met het business unit management, om hun plannen en rapportages te bespreken. Als een business unit haar doelen niet lijkt te halen, overleggen we met het management hoe zij  verbetering tot stand kunnen brengen. Voor de rest runt iedere Business Unit Manager zijn of haar eigen toko. Zo initiëren onze specialisaties bijvoorbeeld steeds vaker eigen young professional programs en ontwikkelen ze per specialisme eigen vakinhoudelijke trainingen.

Speciale cel voor nieuwe initiatieven

In een eerder blog over innovatie en kennisvernieuwing schreef ik dat het voor grote bedrijven een must is om samen te werken met ondernemers met vernieuwende ideeën. Mensen die anders denken, snel schakelen en vooral niet bang zijn om te falen. Om nieuwe business-modellen te genereren, hebben we een bijzondere cel opgezet: DPA Greenhouse. Hier krijgen ondernemers en hun teams de ruimte om hun eigen businessmodel te ontwikkelen. Los van onze bestaande systemen en structuren. Zo ondersteunen we ondernemers, ondernemingen en technologieën in de start- en eerste groeifase. Een van deze veelbelovende start-ups is Quantillion. Het leuke is dat collega’s zoals Sebastian Schreijer, lange tijd de jongste specialisatie manager bij DPA, met veel plezier als coach bijdragen aan het succes van deze start-ups.

Celdelingen

Onze voortgaande specialisatie vertaalt zich regelmatig in nieuwe celdelingen. De zojuist genoemde afsplitsingen van legal bijvoorbeeld: tax en privacy. Bij supply chain zagen we de afsplitsing van procurement. Op mijn vraag hoe hij dit ervaren heeft, zegt supply chain-directeur Onno van Capelleveen. “Hoe meer focus, hoe beter. Door de toegenomen aandacht voor ketensamenwerking en efficiënte uitvoering wordt het supply chain-vakgebied steeds uitdagender. En dat stelt weer nieuwe eisen aan de competenties van professionals. Daarom volgen binnenkort nieuwe celsplitsingen binnen ons vakgebied.” Kijk, dit is nu precies het type ondernemend voorman waar een moderne celorganisatie als de onze op kan bouwen!