DPA Greenhouse voor innovatie en kennisvernieuwing

Blog 31 augustus 2016 4 min. lezen
blog_header_5

Blog van CEO Eric Winter over vernieuwing op de arbeidsmarkt en het nieuwe innovatiecentrum DPA Greenhouse.

De afgelopen vijf jaar hebben we stevig ingezet op groei ter versterking van onze commerciële en kennisbasis. Hierdoor is DPA nu - als gezonde organisatie met ruim 1.600 medewerkers - klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin we meer nadruk gaan leggen op vernieuwing. De ervaring leert echter dat hier veel meer bij komt kijken dan het investeren in nieuwe initiatieven.

Wat we in al onze markten zien, is dat vakinhoudelijke kennis en vaardigheden steeds sneller verouderen. De kennis die iemand tijdens een hbo- of wo-opleiding opdoet, veroudert in de loop van zijn of haar werkzame arbeidsleven en kan zelfs geheel waardeloos worden. De studenten van nu komen later mogelijk terecht in banen die nog niet eens bestaan. En de kans is groot dat ze later gaan werken aan projecten en oplossingen voor problemen waar we nu nog niets van weten. En dit blijft zo doorgaan. Wellicht nog sneller dan we ons kunnen voorstellen. Dit stelt hogere eisen aan de ontwikkelmogelijkheden en scholing binnen DPA, maar ook aan ons innoverend vermogen als onderneming.

Innovatie als kerncompetentie

Ik heb veel opgestoken van boeken als ‘Business Model Generation’ van Alex Osterwalder en natuurlijk ‘The Innovator's Dilemma’ van Clayton Christensen. De belangrijkste les hieruit is wat mij betreft dat het voor grote bedrijven een must is om samen te werken met ondernemers met vernieuwende ideeën. Mensen die anders denken, ingesteld zijn op snel schakelen en niet bang zijn om te falen. Alleen door voortdurend nieuwe businessmodellen te genereren, kan een onderneming wendbaar en flexibel blijven, en proactief inspelen op de vele ontwikkelingen in een markt. Nieuwe ontwikkelingen en kansen met 100% focus en veel energie en daadkracht oppakken: zo bereik je het meest!

"Onafhankelijke denkers en toptalenten die de motor zijn achter innovatie en ontwikkeling van nieuwe kennis willen vrijheid en ruimte om hun ideeën naar eigen inzicht vorm te geven."

- Eric Winter

Winnen of verliezen?

Kansen vroeg identificeren en snel toevoegen aan ons activiteitenportfolio. Dit kan het verschil uitmaken tussen winnen en verliezen. Hoe kunnen we dit innoverend vermogen doelgericht vormgeven? De eerdergenoemde auteurs betogen dat vernieuwing slechts in beperkte mate vanuit bestaande businessmodellen tot stand komt. Waar 20 jaar terug de meeste bedrijfstakken nog werden gedomineerd door één businessmodel, zie je nu dat bij veel organisaties verschillende modellen door elkaar heen lopen.

Vrijheid en ruimte

Verder heb ik geleerd dat onafhankelijke denkers en toptalenten die de motor zijn achter innovatie en ontwikkeling van nieuwe kennis zich niet zomaar aan een grote organisatie verbinden. Ze willen vrijheid en alle ruimte om hun ideeën naar eigen inzicht vorm te geven. Vanuit deze overwegingen zijn we nu bezig om een eigen ‘innovatiecentrum’ op te zetten: DPA Greenhouse.

Investeren in de arbeidsmarkt van de toekomst

DPA Greenhouse ondersteunt jonge ondernemingen in de start- en eerste groeifase: van idee naar businessplan, eerste omzet en winst. We investeren in ondernemers, ondernemingen en technologieën die een belangrijke rol in de arbeidsmarkt van de toekomst kunnen spelen. Naast (groei)kapitaal biedt DPA Greenhouse toegang tot het brede commerciële netwerk van DPA, plus hands-on (operationele) ondersteuning waar dit gewenst is. Zo krijgen ondernemers en hun teams de ruimte om hun eigen businessmodel te ontwikkelen, los van onze bestaande systemen en structuren.

"DPA Greenhouse biedt aan jonge ondernemingen groeikapitaal en breed commercieel netwerk #startups".
Click to Tweet

Ervaring met startups

Onze eerste ervaring met start-ups deden we in 2012 op, toen we een meerderheidsbelang namen in Gllrmo. Daardoor voegde de destijds 23-jarige Sebastian Schreijer zich als business unit manager bij DPA. Zijn missie was het verkleinen van de afstand tussen de Spaanse en Nederlandse arbeidsmarkt. Ofwel: Spaanse talenten aan werk en een toekomst helpen in schaarse specialismen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Winstgevend businessmodel

Met de specialisatie dentistry heeft Sebastian een winstgevend businessmodel neergezet voor arbeidsmarktbegeleiding van Spaanse tandartsen. Hierop bouwen we voort met andere initiatieven voor specialismen zoals IT’ers en data scientists. Het leuke is dat Sebastian zich omringt heeft met een groep bijzondere mensen die zijn passie voor interculturele samenwerking en arbeidsmobiliteit delen. En dat hij nu zelf binnen DPA optreedt als coach om een bijdrage te leveren aan het succes van andere start-ups. Dat doet hij via DPA Greenhouse bij Quantillion, een startup die bedrijven helpt om strategische en operationele kansen te verzilveren met behulp van datagedreven methodieken.

Quantillion

Het leuke aan Quantillion is dat we met deze jonge ondernemers onze klanten kunnen helpen om datagedreven methodieken in te zetten voor bedrijfsvraagstukken. De oprichters - econometriestudenten Kevin Sipin en Justo Engelander - willen hun ervaring met het gebruik van geavanceerde big data-analyses breed beschikbaar maken. Ze willen antwoorden ontwikkelen op de schaarste aan data scientists en organisaties helpen om hun analytische capaciteiten te versterken. Het is enorm inspirerend om met deze talenten samen te werken. En bovendien helpen zij onze onderneming om strategische beslissingen op het gebied van kennisontwikkeling te nemen. Het spreekwoordelijk mes snijdt dus aan meerdere kanten. Hoe mooi is dat!

Koffie drinken?

Als ‘ouwe rot’ in het ondernemersvak word ik enorm blij van al deze positieve energie en bedrijvigheid. Door de recente komst van PeopleGroup zijn er bovendien twee waardevolle nieuwe sparring partners toegevoegd aan ons interne klankbord van succesvolle ondernemers. Zo blijft DPA op alle fronten in beweging. Ik hoop dat nog veel meer getalenteerde ondernemers de samenwerking met DPA opzoeken om innovatieve arbeidsmarktproposities te ontwikkelen. Neem hiervoor vooral contact met me op. Ik nodig je graag uit voor een kop koffie en een goed gesprek!