DPA-Professionals-Supply-chain-logistics-brexit-in-zicht-wat-doet-dit-met-de-supply-chain-min-min
Kennis

Brexit in zicht? Wat doet dit met de supply chain?

Na het uitstel van de Brexit-deadline gaan de Britten mogelijk op 22 mei op een geordende manier weg uit de EU. Als er geen overeenkomst wordt bereikt, volgt het ‘no deal scenario’ en verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU op 12 april zonder akkoord. En dat heeft een grote impact op supply chains en goederenstromen naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Het Verenigd Koninkrijk is voor Nederland de op twee na belangrijkste handelspartner. Volgens de denktank Bertelsmann Stiftung kost een harde Brexit Nederland 3,16 miljard euro per jaar: 186 euro per Nederlander. Bij een zachte Brexit is de schade ‘slechts’ tot 1,75 miljard per jaar, 103 euro per persoon. De kosten hangen samen met de handelsafspraken en worden veroorzaakt door zaken als douanecontroles, in- en uitvoervoorschriften en kwaliteitseisen.

Veiligheidsvoorraden

Op supply chain gebied zijn al aardig wat extra kosten gemaakt. Heineken bijvoorbeeld legde extra voorraad importbier en grondstoffen voor lokaal gebrouwen bier aan in Groot-Brittannië. En medicijnenfabrikant Sanofi legde extra voorraden medicijnen in het VK aan om risico’s af te dekken. Het concern maakt zich onder andere zorgen over de kwaliteitscontroles van medicijnen. Ook is volgens onderzoek 40% van de Britse ondernemers bezig om hun Europese leveranciers in te ruilen voor Britse partijen en heeft 20% van de Britse ondernemers nu al contracten verloren door de onzekerheid. 

Een veelgehoord scenario is dat het niet lukt om tot afspraken over een ordelijk vertrek te komen ofwel no deal. In dat geval verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU op 12 april zonder akkoord. Dan is er geen overgangsperiode en is het Unierecht niet meer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Er moet gehandeld worden volgens de WTO-regels met toepassing van grenscontroles en importheffingen. Dit kan een significante ontwrichting voor burgers en bedrijven veroorzaken.

Douane kan harde Brexit niet aan

Grenscontroles betekenen langere doorlooptijden; zeker in de beginperiode. Volgens de Algemene Rekenkamer kan de douane niet op tijd klaar zijn voor de nieuwe en toegenomen werkzaamheden als gevolg van brexit. Op de oorspronkelijke vertrekdatum 29 maart zouden slechts 300 fte van de benodigde extra 900 fte beschikbaar zijn. Dit belooft niet veel goeds voor de wachttijden bij de havens van Rotterdam en Amsterdam en de vliegvelden Schiphol, Eindhoven en Groningen.

To do’s

Op het brexitloket van de rijksoverheid staat een praktische Brexit to do-lijst met aandachtspunten voor de supply chain zoals: ga tijdig in gesprek met uw toeleveranciers en afnemers. Wie neemt welke verantwoordelijkheid? Ook kunt u hier meteen een Brexit Impact Scan doen. Zaken die aan de orde komen zijn export, import, diensten, transport, toelevering, digitale data en diensten, intellectueel eigendom, vestiging, concurrentie en markt, personeel en certificering en CE-markering.

Toolkit

Verder heeft de Nederlandse douane en een praktische toolkit ontwikkeld. Deze maakt stap voor stap inzichtelijk wat ondernemers moeten doen om de handel met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit soepel te laten verlopen. Wat bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk volgens de douane in elk geval moeten regelen is een EORI-nummer aanvragen, toegang tot de systemen van de Douane voor aangifte regelen en een registratie elektronisch berichtenverkeer aanvragen.

Goederenstromen Brexit-proof maken

Doet u zaken met het VK en heeft u vragen over uw voorbereidingen op de Brexit? Of heeft u hulp nodig bij het organiseren van de goederenstromen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag op weg.

Rick Jansen

Supply chain professional

Over de auteur

Blog geschreven door Rick Jansen, interim supply chain professional bij DPA. Werkte eerder o.a bij Jacobs Douwe Egberts, Royal A-ware en Starbucks.

Meer weten over een professional inhuren?

Neem contact op met Onno van
Supply Chain & Logistics