Resultaten eerste halfjaar 2010 DPA Group N.V.

DPA_Amsterdam.png

Highlights eerste halfjaar 2010

  • De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was € 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar 2009
  • De bruto marge van DPA Group was 21,3% in het eerste halfjaar van 2010, een verbetering ten opzichte van de bruto marge van 19,3% in het eerste halfjaar van 2009
  • De bedrijfskosten, exclusief eenmalige kosten, zijn met € 1,8 miljoen (23,4%) gedaald naar € 5,9 miljoen, door eenmalige kosten voor een bedrag van € 1,4 miljoen bedragen de totale bedrijfskosten € 7,3 miljoen
  • Het bedrijfsresultaat EBITDA, exclusief eenmalige kosten, is teruggelopen tot een verlies van € 1,0 miljoen. Inclusief eenmalige kosten was de EBITDA € 2,4 miljoen negatief
  • Het netto resultaat is in het eerste halfjaar van 2010 eveneens teruggelopen tot een verlies van € 2,5 miljoen

Resultaten 1e halfjaar 2010 DPA Group N.V.

De omzet gedurende het eerste halfjaar heeft onder invloed gestaan van de economische recessie. Het gewenste herstel bleef uit waardoor de omzet en marge verder terugliepen, met name in de sectoren Finance en IT. GEOS kon het omzetniveau goed handhaven, Supply Chain voelde de effecten van de bij de publieke sector ingezette krimp.

De in het tweede halfjaar 2009 ingezette kostensanering, bedoeld om kosten in lijn te brengen met de teruggelopen schaal van de operatie, werd gecontinueerd. Hierbij kon ook de gewenste overeenstemming worden bereikt met de Ondernemingsraad en de bonden. Het beoogde besparingseffect zal in de tweede helft van het jaar intreden.

Nadat aan het eind van het eerste kwartaal besloten werd af te zien van de eerder door DPA aangekondigde overname van WR, is gedurende het tweede kwartaal een aanzienlijke vermogensversterking gerealiseerd door de emissie van € 9,0 miljoen in aandelen welke voor € 7 miljoen geplaatst werden bij Project Holland Fonds en voor elk € 1 miljoen bij Janivo Participaties en Gestion Deelnemingen. De emissieopbrengst stelde DPA in staat om het 49% minderheidsbelang in Supply Chain People B.V. over te nemen van Boodie Beheer B.V., waarmee deze groepsactiviteit thans een 100% belang vormt. Tevens werd de achtergestelde aandeelhouderslening van € 3,0 miljoen afgelost. De geëmitteerde aandelen zijn op 8 juli jl. in de Euronext notering gekomen.

Het eerste halfjaar 2010 heeft voorts in het teken gestaan van een wisseling van de Directie van DPA. Gedurende de verslagperiode nam DPA afscheid van Jan van Duijn (per 1 maart jl.) en Roland van der Hoek (per 1 juni jl.). In de vergadering van Aandeelhouders van 20 mei jl. werden Martin Delwel en Max Boodie per 1 juni tot statutair directeur benoemd.

Resultaten eerste halfjaar 2010 DPA Group N  (PDF-formaat)