dpa inkoper ervaring vendor lock in procurement

Vanaf het najaar van 2024 is de universele oplaadpoort voor smartphones, tablets en kleine en middelgrote draagbare elektronische apparaten een feit. Geen verschillende opladers meer voor je iPhone, Samsung of Google smartphone. Dat besluit nam het Europees Parlement en de Europse Raad afgelopen juni. Het hebben van verschillende opladers voor de verschillende merken smartphones en andere devices is een alledaags voorbeeld van vendor lock-in dat vanaf dan tot het verleden behoort.

Vendor locking, een definitie

Vendor lock-in is een situatie waarbij een klant volledig afhankelijk is van een leverancier voor het ontvangen van een product of dienst. Zonder de medewerking van de leverancier kun je als klant simpelweg niks. Het is een veelvoorkomend fenomeen in het alledaagse leven en binnen organisaties. Van het eerdergenoemde voorbeeld van specifieke opladers voor smartphones tot bijvoorbeeld merkgebonden cartridges voor printers of IT-systemen binnen organisaties.

IT en procurement : de risico’s van vendor lock-in

Voor de inkoopprofessional is er veel winst te behalen als je voldoende tijd en aandacht aan vendor lock-in besteed. Met name met betrekking tot IT-systemen kan de impact groot zijn. IT heeft namelijk een direct effect op belangrijke bedrijfsprocessen binnen een organisatie. De kosten en de schade kunnen enorm oplopen indien er van tevoren geen duidelijke afspraken met leveranciers zijn gemaakt

Continuïteit waarborgen

Een voorbeeld: Een organisatie laat een nieuw IT-systeem implementeren. De leverancier levert alles goed op en het systeem werkt naar behoren. Maar de samenwerking kan om uiteenlopende redenen vastlopen of worden beëindigd: de ondersteuning van de software wordt stopgezet, het product voldoet niet meer aan de eisen die de organisatie stelt of de leverancier houdt op te bestaan. De cruciale vraag is dan, kun je als organisatie in zo’n scenario moeiteloos overstappen naar een andere leverancier? Zonder substantiële downtime en hoge migratiekosten?

Jouw toegevoegde waarde als inkoopprofessional

Als inkoopprofessional kun je het voortouw nemen en voorkomen dat jouw organisatie voor onaangename verrassingen komt te staan:

  1. Maak vendor lock-in onderdeel van je corebusiness
    Vendor lock-in vergt kennis en tijd. Voor veel inkoopprofessionals behoort het niet tot de corebusiness. Is dat binnen jouw organisatie het geval? En staat vendor lock-in nog niet op de kaart? Maak het bespreekbaar binnen de organisatie. Geef duidelijk aan wat de benefits, maar vooral ook de risico’s zijn.
  2. Breng de IT-processen in kaart
    Start met het maken en bijhouden van inventarisaties. Verdiep je in de IT-architectuur en zorg dat je weet waar de koppelingen zitten. Binnen ICT-systemen worden diverse applicaties aan elkaar gelinkt die met elkaar communiceren. Sluiten de koppelingen en ICT-oplossingen van jouw leverancier aan op de systemen van andere leveranciers?
  3. Ga op tijd het gesprek aan met je leverancier
    Bespreek bij de contractbespreking de verschillende scenario’s voor het geval je als klant en leverancier uit elkaar gaat. Krijg je in dat geval de broncode van de systemen? Zo ja, zit daar een prijskaartje aan vast? Het klinkt als een open deur, maar toch komt het nog heel vaak voor dat er vooraf niets is afgesproken. Neem daarin als professional het voortrouw. Bespreek het en leg het vast in de contracten en algemene voorwaarden.

Kortom: Wees goed voorbereid en maak als inkoopprofessional van een risico een kans.

Meer weten?

Laure vertelt je graag meer over DPA