Veel vernieuwing op privacygebied

Blog 19 oktober 2016 2 min. lezen
procurement_header

Op de eerste verjaardag van het Safe Harbor-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (6 oktober 2016) verzamelen we heel toepasselijk voor een privacy-ontbijtseminar in het DPA-hoofdkantoor in Amsterdam. Een groep van circa 80 personen is hier bijeengekomen om, na een smakelijk ontbijt, recente en aankomende ontwikkelingen op het gebied van privacy te bespreken en hier meer over te leren. “Niet iedereen houdt zich met privacy bezig, maar dat zou eigenlijk wel moeten.”

Lancering DPA Privacy

De recentste ontwikkeling binnen DPA is de lancering van DPA Privacy. Het naderen van de inwerkingtreding van de Europese privacyverordening (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) zorgt ervoor dat de vraag in de markt naar privacyspecialisten snel oploopt. Teneinde te kunnen voorzien in een betere in- en doorstroom van deze schaarse professionals, heeft DPA een nieuwe business unit opgezet die zich volledig richt op privacy en gegevensbescherming. De aftrap van het ontbijtseminar wordt dan ook gedaan door Paul Schraven, Business Line Manager van deze nieuwe unit DPA Privacy, die vol trots deze lancering bekend maakt.

Europese Privacyverordening

Alle aandacht is vervolgens voor Elisabeth Thole, partner en advocaat privacyrecht bij Van Doorne en daar hoofd van het Van Doorne Privacy Team. Elisabeth neemt ons eerst mee door de basisbeginselen van het privacyrecht om vervolgens dieper in te gaan op de belangrijkste onderwerpen en wijzigingen die de invoering van de AVG met zich brengt. Op 25 mei 2018 is deze verordening rechtstreeks van toepassing, en de ervaring leert dat een deadline die nu nog ver weg lijkt toch opeens snel dichtbij  komt. Zeker omdat er door de meeste organisaties nog veel werk moet worden verzet. De Privacy verordening brengt veel nieuwe verplichtingen mee, meer rechten voor de betrokkenen en ook meer mogelijkheden voor handhaving.

 "Het kan helpen om op ludieke wijze de risico’s en gevolgen onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld door een hack-cursus te organiseren."

Privacy leuker maken

Tweede spreker van deze ochtend is Rence Damming, Chief information security & privacy officer bij Pon Holdings en voormalig privacyofficer bij KPN. Rence geeft op basis van zijn ruime praktijkervaring richtsnoeren voor de invoering van en bewustwording over privacyregelgeving in een organisatie. Hierbij is een belangrijk aandachtspunt dat niet iedereen in een organisatie privacy belangrijk vindt. Om toch privacybewustwording te stimuleren kan het daarom helpen op ludieke wijze de risico’s en gevolgen onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld door een hackcursus te organiseren. Slechts één van zijn vele tips.

Meer aandacht voor privacy

Beide presentaties leiden tot de nodige vragen en opmerkingen, zodat de afrondende discussie goed op gang komt. Er worden vragen gesteld en ervaringen gedeeld. Het wordt duidelijk dat privacy alle aandacht heeft van de mensen die daar al druk mee bezig zijn, en meer aandacht zou moeten krijgen van veel andere mensen binnen de verschillende organisaties die vertegenwoordigd zijn. Al met al een zeer geslaagde editie van ons jaarlijkse ontbijtseminar. En geen zorgen: iedereen die met naam in dit stuk wordt genoemd heeft hier toestemming voor gegeven.

Neem contact op met Paul

Directeur privacy & informatiebeveiliging Stuur een bericht