DPA-Professionals-sociaal-domein-Edith-van-Emmerik

Edith van Emmerik

WMO consulent
Ervaring

Van ambulant hulpverlener tot WMO-consulent: lessons learned

Over Edith

Edith van Emmerik is werkzaam als WMO-consulent bij de specialisatie sociaal domein van DPA. In een eerder punt in haar carrière werkte ze als ambulant hulpverlener. Benieuwd hoe de ervaringen die ze toen heeft opgedaan bijdragen aan haar kennis en kunde als WMO-consulent? Edith vertelt.

Ondersteuningsplan

Tijdens verlengingsgesprekken besprak ze de voortgang van de doelen met de cliënt en paste die zo nodig aan of vinkte ze af. “De cliënten reageerden wisselend op hun ondersteuningsplan. Van afwijzend en onverschillig tot actief betrokken.” De reactie was ook afhankelijk van de grondslag (formele reden van WIz-indicatie) van de cliënt.”

Grondslag

“Cliënten kregen hulp bij een diagnose zoals ADHD, PDD-NOS, PTSS, Borderline, een verstandelijke beperking of een combinatie van het een en ander.” Was er geen diagnose, maar was er volgens Edith wel begeleiding nodig? Dan zorgde het bureau ervoor dat er een kwam. “Het bureau maakte een expansieve groei door.”

Behandeling

Het CIZ hanteerde de regels strikt. “Behandeling was een voorliggende voorziening op begeleiding. Echter, wanneer een cliënt zich meldde met een trits aan problemen op diverse leefgebieden, was behandeling wel het laatste waar hij of zij mee bezig was. Zij wilden dakloosheid voorkomen, de kinderen voeden, het sociaal isolement oplossen of de verslaving de baas worden.”

Kanteling

Ze haalde de cliënten binnen en pakte de begeleiding voortvarend op. “Eenmaal binnen knapten de cliënten vaak zichtbaar op. En na een periode die nodig was om de zaken te stabiliseren, zetten we de behandeling in. Op voorwaarde dat het cognitieve vermogen van de cliënt dit toeliet en hij of zij intrinsiek voldoende gemotiveerd was zijn of haar beperkingen onder ogen te zien en een stuk zelfregie terug te pakken.”

“Het woord pamperen kwam in die periode in zwang, evenals de term patatgeneratie.”

“Door de kanteling staan we aan de wieg van een grote cultuuromslag. We bouwen nu meer op de eigen kracht van cliënten en hun netwerk. Er zijn voorliggende voorzieningen gecreëerd om bijvoorbeeld sociaal isolement op te heffen of participatieproblemen op te lossen. Er worden trainingen aangeboden om de weerbaarheid van bewoners te vergroten. En er zijn buurtinitiatieven ontstaan waar bewoners samen kunnen koken en eten, handwerken of spelletjes doen.”

Meebewegen

In haar huidige baan als WMO-consulent heeft Edith profijt van de ervaringen die ze heeft opgedaan als ambulant hulpverlener. “Ik kan meebewegen in het proces om passende zorg te organiseren en ken de tegengestelde krachten en belangen die spelen binnen organisaties. In een evaluatie bewaak ik de kwaliteit van de geboden zorg. Ik kan behulpzaam zijn bij het instellen van een andere mindset bij bewoners, door hen te wijzen op hun eigen krachten en alles wat zij al bereikt hebben in de voorgaande periode.”

Passie

Edith heeft passie voor haar werk. “Hoe heerlijk is het wanneer een indicatie beëindigd kan worden omdat de doelen zijn behaald? Wanneer een bewoner op eigen kracht weer verder kan. In de wetenschap dat wanneer het nodig is hij een beroep kan doen op een sociaal team en op de WMO. Jezelf staande houden, regie voeren over je eigen leven en omgaan met je beperkingen en talenten is immers zoveel leuker!”

Sociaal domein professional nodig?

Ben je op zoek naar een WMO-consulent zoals Edith of een andere professional binnen het sociaal domein? Lees meer over de mogelijkheden bij DPA of neem vrijblijvend contact op met Linda. We denken graag met je mee.

Meer weten over werken bij DPA?

Neem contact op met Brigitte van
Sociaal Domein

DPA-professionals-business-manager-sociaal-domein-Brigitte-Karelse

Brigitte

Business manager sociaal domein Bel Brigitte +31653627888