Tijd voor nieuw beleid!

Blog 31 maart 2017 2 min. lezen

Het is de hoogste tijd voor echt innovatief beleid dat aansluit bij de dynamiek op de arbeidsmarkt en de diversiteit in arbeidsvormen. Eric Winter, CEO van DPA, vertelt meer!

Niet alleen zzp’ers die als interim professional werken, maar ook werkgevers en intermediairs hebben last van (het uitstel van) de werking van Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Ook DPA ziet in de resultaten terug dat er als gevolg van de wet DBA minder opdrachten kunnen worden ingevuld via aan ons verbonden zelfstandige professionals. De wet is bedoeld om schijnzelfstandigheid bij zzp'ers tegen te gaan, maar zorgt vooral voor onnodige onrust in de arbeidsmarkt.

Op 2 februari 2016 stemde de Eerste Kamer in met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA). Deze wet zou per 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel vervangen. Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van schijnzelfstandigheid. De wet moet zzp’ers via modelcontracten beschermen tegen een verkapt dienstverband en opdrachtgevers aansprakelijk stellen voor het ontduiken van sociale premies en loonbelasting.

Definitie van loondienst

De achterliggende gedachte is dat de wet voor beter onderscheid tussen zelfstandigen en medewerkers in loondienst zorgt. Het grootste manco is echter dat de definitie van loondienst (uit 1907) niet aansluit bij de huidige praktijk. Daardoor heeft de Wet DBA grote impact op de inhuur van zzp’ers als interim professional en dus ook consequenties voor bedrijven die zelfstandige professionals bemiddelen. Hun feitelijke werkzaamheden mogen formeel niet ‘onder leiding en toezicht’ plaatsvinden.

Onzekerheid

In november 2016 berichtte Staatssecretaris Wiebes van Financiën de Tweede Kamer dat de overgangsperiode voor en handhaving op de Wet DBA is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Over 2017 zal de belastingdienst opdrachtgevers van zzp’ers nog geen boete of naheffing opleggen. Alleen ‘evident kwaadwillenden’ die schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan worden aangepakt. Op zich helder, maar zo houdt de onzekerheid aan. Schijnzelfstandigen die eenvoudig kunnen aantonen ‘vervangbaar’ te zijn, blijven de dans ontspringen. Ondertussen krijgen ondernemende zelfstandigen geen of minder opdrachten als interim professional omdat opdrachtgevers vrezen dat de samenwerking als ‘gezagsverhouding’ kan worden aangemerkt.

Werk aan de winkel voor het nieuwe kabinet

Flex is here to stay, blogde ik eerder. Daarom is het de hoogste tijd voor echt innovatief beleid dat aansluit bij de dynamiek op de arbeidsmarkt en de diversiteit in arbeidsvormen. Voor erkenning dat de arbeidsmarkt en ons sociale stelsel uit elkaar zijn gegroeid. Voor eenvoudiger regels en duidelijke definities van begrippen als zelfstandige en schijnzelfstandigheid. Voor een betere balans tussen ondernemersvrijheid en werknemersrechten, in plaats van de beklemmende tweedeling tussen flex en vast. Daarom hoop ik oprecht dat het nieuwe kabinet voor een echte doorbraak gaat zorgen, waardoor dat de zelfstandige een volwaardige plek krijgt in ons arbeidsrechtelijke en sociale stelsel.