Talentmanagement anno 2017 vraagt om verbinding

Blog 05 juli 2017 3 min. lezen
Header overheidsjuristen

DPA onderscheidt zich nadrukkelijk van traditionele detacheerders door te investeren in de kennis en kunde van professionals. Lees verder in de blog van COO Olav Berten!

Door de vierde industriële revolutie en de bijbehorende nieuwe technologieën en businessmodellen verandert de aard van het werk. Dit met talentvolle professionals als sleutel tot innovatie, concurrentievermogen en groei. Daarmee neemt het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talentvolle medewerkers een steeds hogere plaats in op de managementagenda. Onze ervaring leert dat - naast het vinden en ontwikkelen van talent - het aspect verbinding steeds belangrijker wordt om te voorzien in de groeiende behoefte aan talent.

Wat is dat toch, talent? Je kunt talent hebben of een talent zijn. Psychologisch onderzoek toont dat bepaalde talenten zijn aangeboren. Intelligentie, persoonlijkheid, organisatievermogen, gedrevenheid en positivisme zijn voorbeelden van talenten die mensen van nature hebben. Hiermee ontwikkelen we competenties als kennis, inzicht, attitude en vaardigheden.

Talent hebben vs. een talent zijn

Volgens psycholoog Anders Ericsson ontstaat excelleren door oefening en niet door iets dat aangeboren is. Daarbij geldt ook dat duizenden uren oefenen geen garantie is dat je ergens heel goed in wordt. Bepalend is hoe je die uren besteedt. Kortom: een talent zijnhoudt in dat je bewust van je talent gebruik maakt. En dat je expertise opbouwt door oefening, het benutten van mogelijkheden en wellicht ook een portie geluk. Zo komen we tot de conclusie dat talent een persoonlijk kenmerk is, en het ontdekken en ontwikkelen ervan een persoonlijke aangelegenheid.

Ervaring en uitdaging

Aan organisaties de uitdaging om talent te ondersteunen en stimuleren. Dit leidt tot werkplezier, voldoening en excellente prestaties. Zo groeit de werknemer en groeit het bedrijf mee. Een win-win situatie. De ontwikkeling van medewerkers kan op allerlei manieren worden bevorderd. Met de reguliere HR-instrumenten zoals coaching, training en scholing. Maar wat ons betreft is ervaring opdoen en aan afwisselende uitdagingen werken de beste manier om kennis en vaardigheden te verdiepen en verbreden.

Vinden, ontwikkelen en verbinden

Om deze reden besteden we bij DPA naast het vinden en ontwikkelen van talent evenzeer aandacht aan het verbinden van talent.

  • Vinden - dit vraagt naast doordachte selectieprocedures ook om proactieve werving en de nodige creativiteit. Belangrijke sleutelwoorden zijn transparantie, helderheid over ontwikkel- en groeimogelijkheden en betrokken leidinggevenden.
  • Ontwikkelen - we willen onze professionals continu uitdagen en faciliteren in hun ontwikkeling. Belangrijk hierbij is vooral het inzicht dat iemand heeft in zijn of haar drijfveren en persoonlijke vaardigheden. Ook dient inzichtelijk en meetbaar te zijn wat zij hebben geleerd, en wat zij nog kunnen leren door formele en informele leeractiviteiten.
  • Verbinden - door gerichte persoonlijke ondersteuning en het actief onderhouden van een groot landelijk netwerk aan opdrachtgevers zorgen we dat professionals aan passende uitdagingen kunnen werken en zich zowel vakinhoudelijk als op het gebied van persoonlijke effectiviteit blijven ontwikkelen.

"De krappe arbeidsmarkt noodzaakt meer dan ooit tot vernieuwende denkwijzen over het benutten van human capital."

Time to tango

Het moge duidelijk zijn dat de krappe arbeidsmarkt meer dan ooit noodzaakt tot vernieuwende denkwijzen over het benutten van human capital. Niet voor niets is het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ al jaren aan een opmars bezig. Ook is er steeds meer aandacht voor het vergroten van de opbrengsten van menselijk kapitaal: HR als profit-center. Specialisatie en verdieping van kennis zijn hierin sleutelwoorden.

Verbinding in optima forma

DPA onderscheidt zich nadrukkelijk van traditionele detacheerders door te investeren in de kennis en kunde van professionals. Zo stellen we hen in staat om zich te focussen op de uitoefening en ontwikkeling van hun vakmanschap. En om een effectief antwoord te vormen op de skills gap: snelle inzetbaarheid van mensen met de juiste specialistische kennis, op het juiste moment. Mensen die nieuwe energie en inzichten inbrengen, en helpen om kruisbestuiving te creëren over afdelingen, bedrijven en branches heen. Zo krijgt het begrip verbinding nieuwe lading als onderdeel van effectief talentmanagement.