Leidinggeven aan young professionals: uitdagingen, valkuilen en tips

Blog 13 augustus 2014 2 min. lezen
blog_header_6
generatie-y

Is de nieuwste generatie werknemers wezenlijk anders? Hoe geef je leiding aan generatie Y? Op deze vragen geeft recent onderzoek door de Katholieke Universiteit Leuven antwoord. Zeer nuttig leesmateriaal voor iedereen die nu of in de nabije toekomst leiding geeft aan jonge professionals.

Door de demografische ontwikkeling wordt generatie Y – mensen die geboren zijn tussen 1975 en 1990 - steeds belangrijker voor de arbeidsmarkt. Media suggereren dat deze ‘pagmatische’, met grote technologische vooruitgang opgegroeide generatie nieuwe eisen stelt en afwijkende verwachtingen heeft. Volgens de door de onderzoekers ondervraagde leidinggevenden en HR-managers zijn deze jonge professionals vrijer in gezagsverhoudingen en is gezag niet meer vanzelfsprekend. Toch is het niet zo dat zij hun leidinggevende negatiever evalueren dan medewerkers uit andere leeftijdsgroepen. Ze hebben juist veel waardering voor hun leidinggevende. In het rapport lees je vervolgens welk leiderschap bijdraagt aan productiviteit en welzijn.

Uitdagingen aan leidinggevenden

Jonge professionals willen zich persoonlijk ontwikkelen en zich een deel van het team of de afdeling te voelen. Als leidinggevende bevorder je dit door:

 • Een positieve werksfeer te stimuleren en aandacht te hebben voor teamprocessen. Te zorgen dat het team constructief samenwerkt en iedereen zich er thuis voelt.
 • Een goede relatie met de medewerker op te bouwen op basis van wederzijds vertrouwen, respect en waardering.
 • Medewerkers actief uit te nodigen om mee te denken over het werk.
 • Tijd vrij te maken voor coaching en opvolgingsgesprekken om de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jonge medewerkers te stimuleren.
 • Het goede voorbeeld te geven, te stimuleren, te enthousiasmeren en te inspireren.

Meer tips:

 • Geef vrijheid binnen heldere kaders: jongeren willen weten wat hun speelruimte is in termen van deadlines, concrete resultaatafspraken en verantwoordelijkheden. Maar met wie, waar, wanneer en waarmee ze dat doen, bepalen ze graag zelf.
 • Blijf afstemmen. Ga er niet van uit dat één keer de doelstelling afstemmen voldoende is om een kader te schetsen.
 • Jonge professionals willen graag leren en begrijpen hoe het in de organisatie werkt. Geef hen regelmatig feedback over de inhoudelijke voortgang van hun werk en hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Coach met ruimte voor eigen oplossingen. Jongeren willen voor hulp en advies bij hun leidinggevende terechtkunnen, ook als dat de oplossing niet direct op tafel komt.
 • Investeer in persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Neem initiatief in contactmomenten. Dan komen mensen eerder naar je toe als ze een fout gemaakt hebben en signaleren ze tijdig dat ze problemen voorzien.
 • Onderbouw doelen, zeker als een opdracht in eerste instantie niet zo ‘leuk’ lijkt. Zo zullen de medewerkers jouw rol als leidinggevende eerder accepteren.
 • Begrens keuzemogelijkheden. Jongeren kunnen soms te hard van stapel lopen. Vanuit jouw positie en ervaring heb je vaak beter zicht op wat een jonge medewerker nodig heeft of aankan.
 • Toon je waardering: geef je medewerkers complimenten als ze successen boeken en initiatief tonen. Dat werkt enorm motiverend.

Valkuilenmodel

Op de prettig leesbare leiding geven aan jongeren-website kun je zelf ontdekken wat typerend is voor jouw manier van leidinggeven. Doe vooral ook de test die de onderzoekers hebben samengesteld en benut de concrete tips over het omgaan met jouw persoonlijke valkuilen.