Kwaliteit supply chain professionals belangrijke factor bij vestiging in Nederland

Blog 03 maart 2017 3 min. lezen
Vrouw man zithoek

Nederland lijkt steeds belangrijker te worden als vestigingsplaats van supply chain-organisaties en -hubs van internationale bedrijven. De meest voor de hand liggende en van oudsher veelgebruikte verklaringen zijn de gunstige geografische ligging, zowel ten opzichte van Europa als de rest van de wereld, en de nabijheid van omvangrijke infrastructurele hubs zoals de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol. Maar tijden (kunnen) veranderen! Mede gezien de groeiende complexiteit en dynamiek in supply chains is het belangrijk om vooruit te zien en nieuwe ontwikkelingen te omarmen.

Supply Chains en logistiek zijn een belangrijke pijler van de Nederlandse economie met een bijdrage van ongeveer 8% aan de totale toegevoegde waarde en werkgelegenheid. DPA Supply Chain heeft onderzocht wat op dit moment de belangrijkste kwaliteiten van Nederland zijn als vestigingsplaats voor supply chain organisaties en hubs. Hiertoe hebben we een groot aantal Supply Chain Directors, Managers en andere professionals gevraagd hoe zij bepaalde factoren zouden wegen bij een locatiekeuze. Het doel van deze enquête was om inzicht te krijgen in de aspecten waarop Nederland zich beter kan profileren. In totaal zijn 600 enquêtes verstuurd, de respons was 8,3%.

dpa-supply-chain-vestigingsplaats-1024x806.png

Innovatievermogen en IT-infrastructuur

Het mag geen verrassing zijn dat uit ons onderzoek blijkt dat de gunstige geografische ligging van Nederland nog altijd de meest belangrijke factor is. Ook zal het weinig lezers bevreemden dat het innovatievermogen van Nederland en de kwaliteit van de IT-infrastructuur van doorslaggevend belang zijn bij locatiekeuzes, naast het aanbod en de kwaliteit van de logistieke dienstverleners. Nederland is immers nog altijd voorloper en toonaangevend in innovatieve ketenregieconcepten, in het bijzonder in Europa maar ook in de rest van de wereld.

Kennis en kunde

Wat onmiskenbaar uit het onderzoek naar voren komt, is dat de kwaliteit van professionals als een ontzettend belangrijke factor wordt gezien. Ofwel: de beschikbaarheid en bereikbaarheid van gekwalificeerde supply chain professionals, voor vaste en tijdelijke functies. De supply chain professionals die aan dit onderzoek meewerkten zien dit zelfs als een belangrijkere factor dan de nabijheid van mainports Schiphol en de haven van Rotterdam. Naast een hoog vakinhoudelijk kennisniveau blijkt de gemiddelde Nederlandse supply chain professional over een mentaliteit en communicatiestijl te beschikken die kennelijk zeer wenselijk en misschien zelfs noodzakelijk wordt geacht.

Persoonlijkheid

De verklaring ligt voor de hand. Binnen grote ondernemingen met serieuze ambities nemen supply chain-organisaties een steeds belangrijkere rol in. Dit vanwege de interne noodzaak om kostenefficiënt te opereren, maar ook vanwege het toegenomen begrip dat er binnen de supply chain vaak ontzettend veel te winnen of te verliezen valt. De externe vraag naar last-minute differentiatie, kortere levertijden en grotere diversiteit aan aflevermethoden roept om mondige professionals die ketenbreed, kostenbewust en afdelingsoverstijgend te werk gaan. Met hun oog voor toegevoegde waarde, pragmatisme en beperkte gevoeligheid voor hiërarchie passen de Nederlandse professionals goed in dit plaatje.

Onderscheidende karakteristieken

Dat supply chain professionals over de juiste instelling, houding en communicatiestijl moeten beschikken is iets dat binnen DPA Supply Chain duidelijk herkend en erkend wordt. Bij onze opdrachtgevers merken we dat centrale supply chain organisaties een steeds prominenter rol innemen binnen ondernemingen en dat personele kwaliteiten veel bijdragen aan het behoud en (duurzame) verbetering van de concurrentiepositie. Inhoudelijk sterke, daadkrachtige en slagvaardige supply chain professionals die analytisch, multidisciplinair en afdelingsoverstijgend kunnen denken en opereren zijn onmisbaar bij het doorvoeren van strategische, tactische en operationele veranderingen. Eigenlijk zouden we ons als land nog veel sterker kunnen (en moeten) profileren door te benadrukken hoe onderscheidend we hierin zijn! 

Kennisdeling

Een minder verrassende uitkomst van dit onderzoek is dat de meer indirecte factoren zoals het leefklimaat, de staat van de economie, de relatieve politieke stabiliteit en het gunstige belastingklimaat als belangrijke maar niet-doorslaggevende factoren worden gezien. Opvallend is dat kennisdeling niet wordt genoemd als onderscheidende factor. Kennisdeling via branchespecifieke media en online platforms is iets dat in Nederlands sterk gestimuleerd en ook gedaan wordt. Dit kan enorm helpen om bedrijven vooruit te helpen en de concurrentiepositie van ons land te verbeteren. Klaarblijkelijk zijn we daarin (nog) niet dermate onderscheidend dat het wordt gezien als een factor bij het nemen van besluiten over vestigingsvraagstukken. Wellicht kan ook hier meer mee gedaan worden.

Neem contact op met Onno

Directeur Stuur een bericht