DPA Professionals Procurement Arjan Schipstra

Arjan Schipstra

Inkoopprofessional
Ervaring

Inkopen met businessfocus: Arjan Schipstra vertelt over zijn ervaringen in de zorg

Over Arjan

Arjan Schipstra is een ervaren inkoopprofessional die organisaties helpt om de visie op inkopen helder te krijgen. In 2019 werkte hij via DPA als senior inkoper a.i. bij VieCuri Medisch Centrum. In dit blog vertelt hij over zijn ervaringen.

Richting, vertrouwen en resultaat

Voor DPA pak ik tactische en strategische inkoopprojecten op en breng ik samenwerking in organisaties en hun keten. Ik vind het vooral leuk om projecten te leiden, inkooptrajecten vlot te trekken en problemen op te lossen. Om de dingen in beweging te brengen door vanuit mijn kennis en ervaring aan te geven wat er moet gebeuren. Hier geldt het oude gezegde over ‘vreemde ogen’: als ervaren interim inkoopprofessional kun je echt helpen om voortgang te krijgen of trajecten te versnellen.

Als inkoopprofessional kun je op uiteenlopende terreinen waarde creëren. Hiervoor is het erg belangrijk welke vaardigheden je inbrengt. Ik ben analytisch, nuchter en vasthoudend. In complexe of nieuwe omstandigheden kan ik goed bepalen wat de prioriteiten zijn. Verder communiceer ik gemakkelijk op verschillende niveaus, van werkvloer tot directie. En ik blijf kalm, ook in complexe situaties. Kernwoorden in mijn benadering zijn richting, vertrouwen en resultaat. Hoe duidelijker de richting en hoe meer vertrouwen er in de organisatie is, hoe sneller de gewenste resultaten gehaald worden.

MES-contract voor hoogwaardige technologische apparatuur

In december 2018 ben ik als senior inkoper aan de slag gegaan bij VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Hier heb ik tweemaal een senior inkoper vervangen en medische clusters ondersteund. Een van de zaken waarop ik resultaat heb geboekt, was een Managed Equipment Service- ofwel MES-contract. Het betrof de levering, installatie en het onderhoud van hoogwaardige technologische apparatuur.

Zoektocht naar helderheid

Contractmanagement is essentieel voor het realiseren van de beoogde bedrijfsresultaten, het beheersen van risico’s en het creëren van waarde. Dit geldt zeker voor dit complexe MES-contract: het gaat om alle beeldvormende apparatuur in het ziekenhuis en heeft een looptijd van tien jaar. Dit contract heeft echt een eigenaar nodig en die rol heb ik op me genomen. Ik heb de afdeling meegenomen in de zoektocht naar helderheid. Hiervoor heb ik het contract helemaal uitgeplozen en de inhoud duidelijker gemaakt. Door samen met de leverancier helderheid en transparantie te creëren, werd het vertrouwen in elkaar vergroot. Bijkomend voordeel voor het ziekenhuis was dat er een fout in de berekeningen aan het licht kwam. Hierdoor kan het ziekenhuis flinke besparingen realiseren.

Eigenaarschap

Eigenaarschap is ook belangrijk in de aanloop van projecten. Dit bleek bij de aanschaf van Phaco-apparatuur voor cataractingrepen voor oogartsen. Een projectteam was hier al meer dan een jaar mee bezig, maar er zat weinig voortgang in. Door persoonlijke gesprekken en door interesse in het vak te tonen, kon ik alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Samen hebben we de beste oplossing voor de gebruikers en de patiënten gekozen: apparatuur waar iedereen blij mee is.

Inkopen met businessfocus

Wat ik mooi aan DPA vind, is de gerichtheid op inkoop met businessfocus. De centrale vraag hierbij is wat mij betreft: hoe goed help je de klant waardoor hij bereid om is te betalen én terug blijft komen? Hierbij gaat het allereerst om visie. De visie van de organisatie en de hieraan verbonden visie op inkoop. Als het goed is, staat de klant centraal in de visie. In een ziekenhuis bijvoorbeeld gaat het erom dat de patiënt veilige en kwalitatief goede medisch-specialistische zorg krijgt.

Klaar voor nieuwe uitdaging

Mijn opdracht bij VieCuri is bijna afgelopen en ik verheug me nu al op mijn volgende uitdaging. Graag zou ik een inkoopafdeling aansturen of bijdragen aan de professionalisering van de inkoopfunctie. Dit kan in het bedrijfsleven of in de zorg zijn, maar het lijkt me ook mooi om inkopen met businessfocus in de praktijk te brengen bij de overheid.

Meer weten over werken bij DPA?

Neem contact op met Laure
Procurement