Privacycrisis
Kennis

Heet de volgende crisis privacy? Voorbereid zijn als FG en bestuurder

De bescherming van persoonsgegevens is hard op weg om een vanzelfsprekende waarde in het bedrijfsleven te worden. De functionaris voor gegevensbescherming (FG) speelt hierbij een belangrijke rol als interne toezichthouder van de organisatie. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar de kwaliteit van de FG en de manier waarop hij of zij in de organisatie in staat wordt gesteld om zijn werk te doen. Zeker nu universiteitshoogleraar Robbert Dijkgraaf voorspelt dat volgende crisis privacy heet.

Organisaties helpen om de privacywetgeving na te leven op basis van wets-, praktijk- en organisatiekennis. Dit is sinds de inwerkingtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in 2001 de kerngedachte achter de FG-rol. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de hele Europese Unie. Hiermee kreeg de FG-rol extra gewicht binnen het systeem van privacy- en gegevensbescherming.

Geen beschermde titel

FG is geen beschermde titel en de Autoriteit Persoonsgegevens stelt vooralsnog geen eisen op het gebied van opleiding en certificeringsniveau. Waar de FG aan moet voldoen, is te lezen in artikel 37 van de AVG. Vereist zijn professionele kwaliteiten, deskundigheid op het gebied van de wetgeving en praktijk inzake gegevensbescherming en het vermogen om de FG-taken te vervullen.

Hoeveelheid, gevoeligheid en complexiteit

Overweging 97 van de AVG vult dit profiel aan door te bepalen dat het vereiste deskundigheidsniveau met name bepaald wordt door de uitgevoerde gegevensverwerkingen en de vereiste bescherming. Ofwel: de deskundigheid moet in lijn zijn met de hoeveelheid verwerkte gegevens, de gevoeligheid, de complexiteit en het risicodragend karakter ervan. Dit laatste kent twee kanten: het risico voor de betrokkenen en de aan dit risico verbonden impact voor de organisatie.

Richtlijnen en kwaliteitseisen.

De vraag is natuurlijk wat precies bedoeld wordt met professionele kwaliteiten, deskundigheid en vermogen om de taken te vervullen. Hier geeft de Artikel 29-werkgroep van Europese privacytoezichthouders richtlijnen voor. Een duidelijke uiteenzetting vindt u in onze whitepaper ‘De ene FG is de andere niet. Handreiking voor de functionaris gegevensbescherming’. Naast richtlijnen zijn ook de kwaliteitseisen een essentieel onderdeel van de toetsing van vaardigheden. Ook deze vindt u terug in onze whitepaper.

Schaap met vijf poten

Het mag duidelijk zijn: een FG moet van veel markten thuis zijn. Hij of zij kent de markt, begrijpt de bedrijfsprocessen en heeft inzicht in IT en security. Daar komen competenties bij zoals organisatiebewustzijn, meedenkend vermogen, autoriteit, autonomie, integriteit en communicatievaardigheden. De positie van de FG is dus belangrijk, zeker in grote en complexe organisaties. Die rol vraagt een behoorlijke dosis flexibiliteit, kennis van bedrijfsvoering en diplomatie.

Voldoe je aan het profiel?

Hou er rekening mee dat de AP heeft aangekondigd meer controle te gaan uitvoeren op naleving van de AVG. Denk hierbij aan controle op datalekken en interventies naar aanleiding van al dan niet-gemelde datalekken. Belangrijk dus om álle datalekken op te nemen in het incidentregister, en om de besluitvorming van een mitigatie te documenteren. Vraag je regelmatig af of je als FG over de juiste kennis en kunde beschikt om hiermee om te gaan en je rol adequaat te kunnen vervullen.

Download onze whitepaper

De ene FG is de andere niet

Handreiking voor de functionaris gegevensbescherming

AVG-compliant zijn en blijven

De whitepaper die DPA onlangs heeft uitgebracht, geeft FG’s handvatten om zichzelf en hun rol te positioneren en verder te ontwikkelen. Heet de nieuwe crisis inderdaad privacy, zoals Robbert Dijkstra voorzag in zijn column in het NRC Handelsblad van 6 december? Compliance met de AVG is en blijft sowieso hard werken en is een werkveld dat onderhevig is aan constante verandering. Vanuit onze privacyexpertise denken we graag met je mee over je vakinhoudelijke groei of de actuele privacy-uitdagingen voor jou en je organisatie.

Meer weten over privacy?

Neem contact op met Paul

DPA-Professionals-privacy-informatiebeveiliging-contact-directeur-Paul-Schraven

Paul

Directeur privacy & informatiebeveiliging Bel Paul +31652302240