Digitalisering, robotisering, blockchain: DPA maakt proactiviteit tot kerncompetentie

Blog 06 juni 2017 7 min. lezen
Blog header 2

Digitalisering, robotisering, blockchain: DPA maakt proactiviteit tot kerncompetentie. Lees er meer over in de blog van CEO Eric Winter!

De digitalisering, robotisering en globalisering hebben een enorme impact op de arbeidsmarkt. Uitvoerende en routinematige werkzaamheden worden geautomatiseerd, en robots nemen voorspelbare fysieke taken over. Terwijl distributiecentra in een hoog tempo mechaniseren, is bij financiële dienstverleners de blockchain in opkomst. Beroepen en banen zonder meerwaarde verdwijnen. De samenleving, werkomstandigheden en taken veranderen. En dat vraagt om andere vaardigheden en competenties.

ICT is diep in onze manier van werken en leven doorgedrongen. We zijn alweer bijna gewend aan het idee van zelfrijdende auto’s en de blockchain voor alledaagse toepassingen. Ook kunstmatige intelligentie en natuurlijke taalverwerking technologie maken grote sprongen. Zo wordt gestaag voortgebouwd aan een wereld waarin machines zich almaar hoger op de DIKW-ladder - data, informatie, kennis en wijsheid - begeven, en steeds vaker cognitieve taken overnemen. Een wereld met meer en meer technologie en minder vaste banen. Een wereld waarin kritisch denken, creativiteit en emotionele intelligentie steeds belangrijker worden.

Vaardigheden die het verschil maken

De vierde industriële revolutie zorgt dat de fysieke, digitale en biologische werelden versmelten. Daardoor is volgens het rapport ‘De toekomst van werk’ van het World Economic Forum 35% van de vaardigheden die we in ons werk nu nodig hebben over vijf jaar niet meer relevant. Wat nog wel telt? Volgens het rapport worden kritisch denken en creativiteit steeds belangrijker. Creatief zijn is immers van groot belang om de vele nieuwe technologische mogelijkheden te kunnen benutten. Ook nieuw in de vaardigheden top 10 is emotionele intelligentie: effectief kunnen samenwerken op basis van bijvoorbeeld affectieve en cognitieve empathie.

DPA-Visual-Top-10-Vaardigh2020-01.png

Bron: ‘De toekomst van werk’, World Economic Forum 2016

Flexibiliteit wordt belangrijker

Door de dynamiek in de markt wordt de periode waarover rationele voorspellingen gedaan kunnen worden steeds korter. Dit geldt ook voor de personeelsplanning, terwijl het aantrekken en opleiden van medewerkers nog altijd veel tijd kost. Een medewerker met de juiste competenties en instelling op de juiste plek krijgen, vraagt meer tijd dan de veranderingen in de markt toestaat. Wat we ook zien, is dat de nieuwe generatie werknemers flexibeler is en haar voordeel doet met losse samenwerkingsverbanden. Zo groeit flexibiliteit uit tot een steeds belangrijkere voorwaarde van ‘het nieuwe organiseren’. Hierbij is werkzekerheid belangrijker dan baanzekerheid, en komt het ook aan op een actieve houding van de werkenden zelf.

De flexibele schil was voorheen vooral bedoeld als antwoord op tijdelijke capaciteitsbehoeften en op een aantrekkende of dalende vraag vanuit de markt. Tegenwoordig gaat het bij opdrachtgevers om meer dan de arbeidsverhouding, om vast of flexibel. Het gaat hen ook om andere aspecten van de bedrijfsvoering. Daardoor zien we bij DPA Group dat interim vaster wordt, en dat opdrachtgevers graag zien dat ‘vast’ flexibeler is. Zo werken veel van onze interim professionals regelmatig voor dezelfde organisatie of bij bedrijven in dezelfde branche. Ze kennen de markt, zijn snel ingewerkt en fungeren als schakel tussen de organisatie en toepassing van actuele kennis en nieuwe systemen.

Ontwikkeling van nieuwe kennis

Ook voorzien we als ‘detacheerder’ steeds vaker in ontwikkeling van nieuwe kennis, delen van ervaring en verkenning van de beroepen van de toekomst. We ontwikkelden bijvoorbeeld een succesvol antwoord op de schaarste aan digital professionals. Dit via onze joint venture Digital Marketing Professionals, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het trainen en detacheren van deze veelgevraagde specialisten. Op eenzelfde manier gaan we actief inspelen op de snel ontwikkelende markt van robotic process automation, machine learning en kunstmatige intelligentie.

Terugdringen van tekort op arbeidsmarkt

We zetten ons tevens in voor het terugdringen van het nijpende tekort aan data scientists: econometristen en wiskundigen met ervaring in het transformeren van data in inzichten en actie. Volgens onderzoeksbureau McKinsey stijgt de vraag naar datawetenschappers harder dan het aantal mensen dat afstudeert in deze richting. Via start-up Quantillion helpen we bedrijven om strategische en operationele kansen te verzilveren met behulp van datagedreven methodieken. In het vervolg hierop hebben we een personal development program opgezet waarin jonge talenten zich kunnen ontwikkelen tot data scientist.

Aansluiting jong talent

Bedrijven proberen in toenemende mate de millennial - generatie Y -  binnen te halen, maar slagen er onvoldoende in om twintigers en jonge dertigers te behouden. Daarom zetten we nu bij bijna al onze business units young professional programma’s in zoals het banking & insurance traineeship. Hierbij kunnen jonge talenten - meestal gedurende twee jaar - afwisselende werkervaring opdoen bij meerdere opdrachtgevers in een sector. Ze leren verschillende werkvelden kennen en kijken in meerdere keukens. Daarnaast volgen ze vakinhoudelijke en competentiegerichte trainingen en behalen ze vakdiploma’s. Zo kom je erachter welke taken en welk soort organisatie je het beste ligt. Zodat je vervolgens nieuwe stappen kunt maken als specialist in de gekozen richting. Dit kan op interimbasis zijn, maar net zo goed in vaste dienst bij een opdrachtgever.

Waarom deze programma’s zo goed werken? Allereerst vanwege de geboden afwisseling en leermogelijkheden, maar ook door het gevoel dat je als starter wordt gewaardeerd en daadwerkelijk kunt bijdragen. Daar komt bij dat onze teams veel aandacht besteden aan individuele begeleiding, en aan het bewerkstelligen van de juiste matches qua werk en opdrachtgever. Verder merk je dat trainees het leuk vinden om samen op te trekken voor het leren en uitwisselen van ervaringen. Door deze jonge talenten in te zetten, kunnen organisaties sneller veranderen en vernieuwen. Bovendien zorgen ze voor een hoop nieuwe energie en inspiratie. Zo is deze samenwerking bij de loopbaanstart van jonge mensen voor alle betrokken partijen een win-win.

Kenniscloud

Interim professionals bieden organisaties toegang tot kennis en vaardigheden die ze niet of niet voldoende in huis hebben en die ze mogelijk slechts voor een bepaalde periode nodig hebben. Daardoor kunnen ze kennis en vaardigheden in huis halen in de mate en de vorm en op het moment dat ze die nodig hebben. Bovendien zijn interim professionals er primair op gericht zijn de opdracht goed uit te voeren en resultaten te halen, en houden ze zich niet bezig met functiebehoud en bedrijfspolitiek.

Wat onze klanten in toenemende mate als positief ervaren is dat onze interim professionals expertise inbrengen die in meerdere projecten, bij meerdere organisaties en mogelijk ook in verschillende branches is opgedaan. Deze kennis en kunde kan onmiddellijk worden ingezet en gedeeld. Zo kunnen organisaties hun voordeel doen met een toolbox vol ervaring en lessons learned bij projecten en successen van andere organisaties. Bijvoorbeeld over het beter bedienen van klanten. Kennis die desgewenst wordt overgedragen naar de betrokken vaste medewerkers, zodat ook zij versneld nieuwe dingen leren en anders naar zaken kijken. Zo creëer je een soort kenniscloud, van waaruit kennis sneller en beter wordt gedeeld.

Skills gap en kruisbestuiving

Onze grootste uitdaging is wellicht het blijven ontwikkelen van effectieve antwoorden op de skills gap: de juiste mensen met specifieke vaardigheden op het juiste moment kunnen inzetten. Een goed voorbeeld van een geslaagde aanpak is onze specialisatie supply chain. De afgelopen decennia is de supply chain-functie uitgegroeid van een operationele logistieke tot een tactische of zelfs strategische rol. De DPA-professionals zijn actief bij de voorhoedespelers in supply chain-innovatie, en vervullen een belangrijke rol bij het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen en organisatiestructuur.

Gericht aan verbetering en innovatie werken

Het mooie aan werken als interimmer is dat deze supply chain professionals gewend zijn om alert te blijven op samenwerkingsmogelijkheden, over grenzen heen te kijken en verder te kijken dan traditionele oplossingen. Zij fungeren als probleemoplosser en helpen om ‘de winkel open te houden’ terwijl de verbouwing in volle gang is. Door hen op een specialistisch gebied in te zetten, kunnen ze de waan van de dag laten voor wat die is en in samenwerking met de dagelijkse operatie gericht aan verbeteringen en supply chain innovaties werken. Ze bevinden zich middenin het primaire proces van het bedrijf en kunnen als geen ander helpen om kruisbestuiving te creëren over afdelingen, bedrijven en branches heen. Supply chain heeft zich de afgelopen jaren vooral bewezen als carrièreversneller voor professionals vanaf hun tweede loopbaanstap. Om nog meer focus op deelgebieden te kunnen aanbrengen, zijn vanuit deze specialisatie drie nieuwe activiteiten gestart: supply chain management, supply chain systems en logistics & operations.

Interim professionals als verbindende factor

Continu de professionele en persoonlijke vaardigheden blijven ontwikkelen. Snel kennis eigen maken en kunnen toepassen. Ervaring opdoen met de allernieuwste systemen en best practices delen. Inzichten creatief benutten en beoordelen welke innovaties relevant zijn. Organisaties gericht helpen om klantwaarde te creëren en de concurrentiepositie te versterken. Allemaal aspecten waarop de interim professionals van DPA zich blijven ontwikkelen.

Langzaam maar zeker verschuift de rol van onze interim professionals naar die van verbindende factor en aanjager van vernieuwing en verbetering. Het intensief gebruikte trainingsprogramma van onze DPA Academy levert hier een waardevolle bijdrage aan. Ook heb ik hoge verwachtingen van de start-up Yobz, die zich ondersteund door DPA inzet voor versterking van recruitment strategieën. Zo stellen we opdrachtgevers en interim professionals - dankzij onze op de lange termijn gestoelde strategie - beter in staat om mee te bewegen met de dynamiek in hun markten.