De grote invloed van supply chain op MVO

Blog 06 december 2017 4 min. lezen
Engineering hero image

Rond 17.00 uur ritselt het van de busjes in de wijk. Terwijl mensen thuis aan het koken zijn, worden de nieuwste tablets of verse boodschappen aan de deur afgeleverd. Zijn deze busjes volgeladen? Zijn de routes efficiënt gepland? Rijden ze energiezuinig? De intensieve pakketverzending heeft veel impact op het milieu. Aan de Supply Chain Manager de uitdaging om de ecologische footprint te verkleinen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kracht bij te zetten als strategische keuze.

In de laatste MVO-monitor kwam naar voren dat 51% van de bedrijven MVO als strategische keuze ziet. 68% van alle bedrijven in Nederland onderneemt MVO-activiteiten. En voor 38% van de bedrijven is kostenbesparing de grootste drijfveer. Destijds had slechts 17% een MVO-beleid, wat aangeeft dat de aandacht in eerste instantie uitging naar het laaghangend fruit. Gelukkig zien we dat Supply Chain Management zich steeds meer bezighoudt met complexere activiteiten zoals CO2-reductie, beperken van het energieverbruik, voorraadbeheersing, traceerbaarheid en voorkomen van congestie. Allemaal manieren om de ‘ecologische voetafdruk’ te verkleinen.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Wellicht is het goed om eerst te kijken welke maatschappelijke ontwikkelingen de meeste invloed op de supply chain hebben. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

 • Wereldwijde klimaatverandering en schaarste aan hulpbronnen;
 • Demografische veranderingen en veranderingen in de consumentenvraag;
 • Wijdverbreide toepassing van technologie in de gehele waardeketen;
 • Schaarste aan gespecialiseerde medewerkers zoals Supply Chain Managers en Demand Planners;
 • Door personalisatie van marketing en productontwikkeling worden producten steeds dichter bij de markt geproduceerd of geassembleerd. Dit heeft consequenties voor de klantorder-ontkoppelpunten en de keuze van productie- en voorraadlocaties;
 • Consumenten en afnemers hechten in toenemende mate belang aan groene producten en mensenrechten.

Hoe kan Supply Chain het verschil maken?

De volgende vraag is hoe de supply chain hierop kan anticiperen en het verschil kan maken. Wij hebben alvast nagedacht over mogelijkheden:

 1. Selecteer leveranciers op basis van duurzaamheidscriteria en benader vaste leveranciers als verlengstuk van je onderneming;
 2. Onderzoek hoe de supply chain 100% klimaatneutraal kan worden in samenwerking met leveranciers. Bijvoorbeeld door gebruik van alternatieve grondstoffen en materialen, en door het verminderen van het aantal transportbewegingen en het bundelen van goederenstromen;
 3. Denk na over en doe ervaring op met ‘groene’ initiatieven;
 4. Ga op zoek naar mogelijkheden om in nieuwe netwerken zoals regionale leveranciershubs de commerciële-, sociale- en milieubelangen te behartigen;
 5. Bekijk goed welke informatie relevant is om beslissingen te kunnen nemen en te blijven verbeteren. Welke realtime monitoring tools kunnen helpen om vertrouwen te creëren en te behouden?
 6. Screen de supply chain regelmatig op onethische praktijken als kinderarbeid, milieuvervuiling en omkoping.
 7. Focus op lange termijn mogelijkheden en risico’s;
 8. Neem een voortrekkersrol in branche-initiatieven en werkgroepen;
 9. Anticipeer op nieuwe regelgeving;
 10. Zorg voor openheid over de duurzaamheidsprestaties: frequente rapportages op kpi’s.

"Vanwege de toenemende verandersnelheid gaan werkgevers ongetwijfeld scherper letten op de toekomstige impact van economische ontwikkelingen, technologische mogelijkheden en demografische trends op het personeelsbeleid."

Duurzame inzetbaarheid

Bij MVO past ook zuinig zijn op medewerkers en goed gebruik maken van hun talenten. Steeds meer organisaties zetten in op mensgericht ondernemen: medewerkers meer vertrouwen en verantwoordelijkheid geven. En goed werkgeverschap omvat steeds vaker het duurzaam inzetbaar en vitaal houden van medewerkers. Vanwege de toenemende verandersnelheid gaan werkgevers ongetwijfeld scherper letten op de toekomstige impact van economische ontwikkelingen, technologische mogelijkheden en demografische trends op het personeelsbeleid. Het is slim om hier proactief op in te spelen, waar mogelijk in samenwerking met andere marktpartijen.

Social Return

Duurzaamheid wordt steeds meer onderdeel van de cultuur en het dna van de supply chain-organisatie. Dit biedt wellicht ook mogelijkheden om invulling te geven aan Social Return: het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zorgen voor de juiste werkzaamheden, mensen de kans geven om hun draai te vinden. Dat zijn hierbij belangrijke succesvoorwaarden. Dit mes snijdt trouwens aan twee kanten. Want inzet van social return’ maakt steeds vaker deel uit van openbare aanbestedingen van bijvoorbeeld decentrale overheden.

Ketenregisseur

De kunst is om een businessmodellen zo in te richten dat de klant en zijn behoeften en emoties centraal staan, op een manier die een minimale ecologische footprint oplevert. Hiertoe zijn ketenbrede samenwerking en stroomopwaarts en stroomafwaarts verbeteren belangrijke succesvoorwaarden. De Supply Chain Manager heeft als de ketenregisseur grote invloed op inkoopvolumes, voorraden, productiesystemen, transport en retourstromen en vervult daardoor een cruciale rol bij het operationeel toepassen van MVO-onderwerpen. Het beter voorspellen van en inspelen op de vraag is misschien wel de belangrijkste bijdrage aan de bouw van een duurzame supply chain. Logisch dus dat veel verbeterprojecten gericht zijn op het optimaliseren van voorraden en beter forecasten. Door leiderschap te tonen op deze gebieden, kun je je van je concurrenten onderscheiden en extra waarde creëren.

Zelf aan de slag

Voordat ik bij DPA kwam, werkte ik voor een bedrijf in de voedingsindustrie dat zich continu inzette voor innovatie in duurzame productie en productconcepten. Zoals je wellicht begrijpt ben ik erg benieuwd hoe mijn toekomstige opdrachtgevers tegen MVO aankijken. Hoe is dit bij de organisatie waar jij werkt? Waar ligt de focus het komende jaar? Ik ben benieuwd naar je ervaringen en plannen, je kunt ze kwijt in het veld ‘reacties’.

Neem contact op met Onno

Directeur Stuur een bericht