DPA Professionals kennisartikel privacy informatiebeveiliging datalekken zwijgen is zilver spreken is goud
Kennis

Datalekken: zwijgen is zilver, spreken is goud

Een e-mail of envelop versturen naar een verkeerd adres, een telefoon of laptop verliezen of een inbreuk op de beveiliging waarbij een derde onbevoegd toegang tot persoonsgegevens heeft gekregen. Een datalek zit in een klein hoekje. Inmiddels werken veel organisaties met een datalekprocedure, maar komt toch niet elk datalek intern direct aan het licht. Medewerkers merken datalekken niet op of melden een datalek bewust niet, omdat ze bang zijn voor sancties. Er wordt soms zelfs gesproken van een ‘zwijgcultuur’ binnen organisaties. Waar ligt de oorzaak van dit zwijgen? En belangrijker, hoe doe je hier iets aan?

Intern melden datalek

Het melden van datalekken binnen de organisatie is belangrijk. In de eerste plaats om zo snel mogelijk maatregelen te kunnen treffen om het datalek te beëindigen en daarmee de gevolgen te beperken. Ook moet je als organisatie leren van gemaakte fouten, om vervolgens het risico op een datalek in de toekomst te verkleinen. Wat we ons goed moeten realiseren, is dat een datalek dat een risico inhoudt voor betrokkene(n) uiterlijk 72 uur na kennisname moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tevens moet een datalek dat waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor betrokkene(n) zo snel mogelijk worden gemeld aan betrokkene(n). Het niet of niet tijdig melden van een dergelijk datalek aan de AP levert een (extra zware) boete op, als het datalek later uitkomt. En in de laatste plaats ben je als organisatie verplicht ieder datalek intern te registreren. Ook wanneer melding bij de AP niet nodig is.

Oorzaken niet melden datalekken

Als medewerkers datalekken niet of te weinig melden, kan dat liggen aan het ontbreken van kennis, de angst voor sancties of aan de middelen die de organisatie niet of verkeerd inzet.

 • Kennis ontbreekt

Medewerkers weten niet of nauwelijks wat een datalek is. Hierdoor herkennen zij het datalek niet of schatten ze de ernst van de situatie verkeerd in.  

 • Angst voor sancties

Medewerkers melden een datalek bewust niet, wanneer zij vrezen voor persoonlijke sancties. Dit gevoel ontstaat uit een beeld dat medewerkers krijgen van buiten de organisatie, een bepaalde cultuur die binnen de organisatie heerst of doordat medewerkers niet voldoende geïnformeerd zijn over het beleid omtrent datalekken.    

 • Organisatie faciliteert niet met juiste middelen

Beleid omtrent datalekken binnen de organisatie ontbreekt of medewerkers zijn hiervan onvoldoende op de hoogte. Wanneer medewerkers niet weten dat (en hoe) zij een datalek moeten melden, gaan zij hier gemakkelijk aan voorbij.

3 dingen die je kunt doen

Wordt er binnen jouw organisatie nog te weinig gesproken over datalekken? En wil je dat medewerkers meer meldingen doen? Zorg dan voor meer kennis en inzicht, neem de angst weg en facilitair het melden.

1. Meer kennis en inzicht

Medewerkers moeten weten wat een datalek is, datalekken kunnen herkennen en weten hoe ze met een datalekprocedure moeten omgaan. Dit kun je op verschillende manieren bereiken, als je er maar voor zorgt dat je iemand op een persoonlijke manier aanspreekt. Denk hierbij aan:

 • Training bij aanvang (tijdelijk) contract
  Informeer een medewerker vanaf het eerste moment. Begin bij het begin en denk aan iets als: “Wat is een datalek, wat moet jij ermee en waarom?” Wanneer medewerkers dit weten (en niet meer vergeten!), ben je al een heel eind.
 • Communiceer via verschillende kanalen
  Kies verschillende kanalen waardoor medewerkers informatie krijgen en (terug) kunnen vinden over dit thema. Denk aan een nieuwsbrief, intranet, e-learning of posters op de afdelingen. Houd de informatie kort en concreet. Een overvloed aan informatie kan als storend worden ervaren. Wanneer informatie niet wordt gelezen, leidt dit mogelijk tot risico’s voor de organisatie en privacyrisico’s voor betrokkenen.

 • Workshops
  Organiseer workshops (niet te groot) en kijk voor de invulling hiervan naar de dagelijkse praktijk van jouw medewerkers. Concrete voorbeelden die spreken tot de verbeelding zorgen voor een beter begrip en herkenning van een datalek.
Tip voor workshops! Werk per afdeling. Het helpt om met vragen aan de slag te gaan die leven binnen een afdeling. Hierdoor zal in de toekomst eerder een belletje bij hen gaan rinkelen.

2. Angst wegnemen

Werk in de eerste plaats met waardering en complimenten wanneer een melding wél wordt gedaan. Doe tevens eens onderzoek binnen jouw organisatie om te kijken waar dit gevoel van angst vandaan komt. Is die angst reëel of is dit ontstaan door externe factoren, zoals ontslagzaken die in de media zijn verschenen? Wees helder over sancties die zijn verbonden aan het overtreden van bepaalde IT- en beveiligingsprocedures. Medewerkers weten zo vooraf hoe zij in een bepaalde situatie kunnen worden behandeld. Dit kan het idee dat er een sanctie staat op elk datalek dat wordt veroorzaakt wegnemen en de angst om melding te maken verkleinen.

3. Faciliteer het melden

Stel een datalekprocedure op. Zorg dat het voor werknemers duidelijk is (1) dat een datalek moet worden gemeld en (2) bij wie en hoe ze dit moeten doen. Een enkele verwijzing naar deze procedure volstaat in de praktijk niet. De procedure moet goed aansluiten bij de werkpraktijk en bekende procedures. Maak als organisatie steeds weer duidelijk wat het belang is van deze procedure (informeer over de gevolgen van een datalek) en dat jouw medewerkers hard nodig zijn om het protocol optimaal te laten werken.  

Ondersteuning nodig?

Wil je meer bewustwording creëren bij jouw medewerkers of heb je hulp nodig bij het maken van een datalekprocedure die past bij jouw organisatie? Of heb je andere privacy gerelateerde vraagstukken? Neem vrijblijvend contact op, onze privacy & informatiebeveiliging specialisten denken graag mee over de meest passende oplossing voor jouw bedrijf.

Meer lezen
DPA Professionals Privacy informatiebeveiliging Mirli Devilee
Mirli Devilee

Interim privacy counsel

Over de auteur

Als interim privacy counsel via DPA adviseert Mirli Devilee de afgelopen twee jaar binnen verschillende organisaties op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Momenteel is zij werkzaam bij DLL als privacy advisor. Eerder vervulde zij een rol als privacyjurist bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Meer weten over privacy & informatiebeveiliging professionals?

Neem contact op met Paul

DPA-Professionals-privacy-informatiebeveiliging-contact-directeur-Paul-Schraven

Paul

Directeur privacy & informatiebeveiliging Bel Paul +31652302240