DPA Professionals blog Facility contractmanagers hebben sleutelrol in opbouw partnerships leveranciers
Kennis

Contractmanagers hebben sleutelrol in opbouw van partnerships met leveranciers

Goed contractmanagement is cruciaal voor de prestaties van een organisatie. Door de jaren heen is het vakgebied flink veranderd. Contractmanagement gaat inmiddels veel verder dan controleren of een dienstverlenende partij de gemaakte afspraken nakomt. Met de juiste contractmanager in huis ontwikkelt een bedrijf partnerships met leveranciers. Dit leidt tot kostenreductie, hogere medewerkerstevredenheid en innovatie.

Contractmanagement is een belangrijk proces op de achtergrond dat ervoor zorgt dat de organisatie zich maximaal kan focussen op haar core business. Het betreft contracten met leveranciers van producten of diensten waar alle lagen binnen de organisatie mee te maken hebben. Ze maken er gebruik van en zijn er soms zelfs afhankelijk van om hun werk naar behoren uit te kunnen voeren. Een goed voorbeeld in deze is het contract dat bedrijven hebben met schoonmaakpartijen.

Contracten met schoonmaakleveranciers

De schoonmaak binnen een organisatie is altijd een beladen onderwerp geweest. Iedereen heeft ermee te maken en heeft er ook een eigen mening over. In het verleden bleef het contractmanagement daarin beperkt tot het simpelweg controleren van gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en leverancier. Met name op het gebied van kwaliteit en frequentie. Inmiddels een zeer achterhaalde manier van werken dat de prestaties deed stagneren en relaties vaak onder grote druk zette.

Contractmanagement naar een hoger niveau

De hedendaagse manier van contractmanagement is vooral gefocust op het opbouwen van een partnership met leveranciers, maximaal gezamenlijke prestaties leveren en innoveren. Dit alles met het doel de beleving van de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen en alle medewerkers binnen de organisatie volledig te ontzorgen. Zo kunnen zij zich volledig focussen op hun werk onder de best mogelijke omstandigheden.

Omstreden betekenis partnership

Het woord partnership wordt al snel gebruikt om de relatie tussen opdrachtgever en leverancier aan te duiden. Helaas blijkt in de praktijk dat deze relatie vaak beperkt blijft tot enkel met elkaar spreken over de dienstverlening en kosten op vaste momenten. Als beide partijen de verwachtingen over de inhoud van het partnership niet uitspreken en vastleggen, houden ze er ieder andere verwachtingen op na.

Meerwaarde facilitair partnership

Een partnership houdt in dat er voor beide partijen een meerwaarde ontstaat wanneer zij voor een langere periode aan elkaar verbonden zijn en daarbij intensief samenwerken. Dit betekent dat beide partijen bijvoorbeeld bereid zijn om risico’s te nemen en te investeren. De te leveren diensten en/of producten vormen hiervoor slechts de basis. De meerwaarde zit hem in:

  • een kostenreductie voor de opdrachtgever;
  • een groter marktaandeel voor de leverancier;
  • een hogere medewerkerstevredenheid en aantrekkelijk werkgeverschap voor beide partijen;
  • en innovatie.

Merkbaar op de werkvloer

Een partnership creëert de mogelijkheid van samenwerking aan productontwikkeling of een verbeterde vorm van dienstverlening. Door deze intensieve samenwerking ontstaat een nieuw team, bestaande uit professionals van beide partijen. Dit leidt tot verbondenheid, wat zich weer terugvertaalt naar de werkvloer en de beleving van de dienstverlening/het product. Dat is wat een partnership inhoudt. Het opbouwen daarvan is één van de voornaamste taken van een contractmanager.

Communicatie is key als contractmanager

Het sleutelelement daarin voor de hedendaagse contractmanager? Communicatie. Intern is een contractmanager vooral bezig met overleg en afstemming over contracten, wensen, eisen en mogelijkheden op alle niveaus van het bedrijf. De professional stemt dit vervolgens af met bestaande leveranciers, waar hij/zij op een dusdanige manier mee dient te communiceren dat er een partnership opgebouwd wordt. Daarbij kijkt de contractmanager niet alleen naar de huidige dienstverlening en het optimaliseren daarvan, maar vooral naar waar uitbreiding en innovatie mogelijk is. 

Ondersteuning nodig?

Wil jij het contractmanagement binnen jouw organisatie naar een hoger niveau brengen? DPA beschikt over hoogopgeleide interim facility professionals met verschillende expertises. Zij kunnen direct starten en zijn gewend snel te schakelen. Interesse? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te verkennen!

Meer lezen
DPA-Professionals-facility-Rik-Hoenderdos
Rik Hoenderdos

Interim facilitair professional

Over de auteur

Deze blog is geschreven door Rik Hoenderdos, interim facilitair professional bij DPA. Rik is een ervaren facility manager, gespecialiseerd binnen operations management, coaching, facility management, de hospitality industrie en sales management.

Meer weten over facility professionals?

Neem contact op met Sander

DPA-professionals-facility-contact-directeur-Sander-van-de-Poll

Sander

Directeur facility Bel of WhatsApp: +31646799935