Case: De gemeente als poortwachter: meer werk, minder bijstand

Case 04 augustus 2015 3 min. lezen

De nieuwe Participatiewet voorziet in één regeling die de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong vervangt. Het doel van de wet is om mee te laten doen in de samenleving en voor zover mogelijk aan werk. Hierbij hebben de gemeenten de taak gekregen om de instroom in de bijstandsuitkering zoveel mogelijk beperken: het bewaken van de ‘poort’. Tevens zijn ze verantwoordelijk gesteld voor de uitstroom van mensen die ondersteuning nodig hebben naar werk. Patrick van Zon, Specialist Sociale Zekerheid bij DPA Overheid, ondersteunt de gemeente Gouda bij het invullen van de poortwachtersfunctie, de kostendelersnorm en de individuele studietoeslag.

Combinatie van streng en laagdrempelig

Patrick startte in 2007 bij NIG, dat in 2011 samenging met DPA. Zijn vooropleiding is Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). De afgelopen jaren studeerde hij - naast zijn werk - Sociaal Recht aan de Bestuursacademie en Bezwaar en Beroep. Bij de gemeente Gouda heeft hij al verschillende functies vervuld, waaronder die van Klantmanager Inkomen en Zorg. “Hierbij verzorg ik de eerste screening van mensen die zich aan de poort melden voor een aanvraag bijstandsuitkering. Deze poortwachtersfunctie heeft het sociale zekerheidssysteem flink veranderd. Als gezicht van de gemeente dien je enerzijds streng te zijn en vooral uit te gaan van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de klant. Tegelijkertijd dien je zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor mensen die een beroep op ondersteuning doen.”

"Als interim professional werk ik aan steeds nieuwe uitdagingen, in samenspel met DPA. Zo kun je van grote toegevoegde waarde zijn voor de opdrachtgever."

Ontwikkelingen Participatiewet voorblijven

Als lid van het team dat de Participatiewet bij de gemeente invoert, houdt Patrick zich onder andere bezig met de kostendelersnorm: het aanpassen van uitkeringen op het aantal volwassenen dat een woning deelt. “Hiervoor heb ik mijn bijdrage aan het beleid geleverd en de invoering begeleid. Verder heb ik meegewerkt aan de beleidsregels voor de individuele toeslag voor studenten met een beperking en de bijbehorende aanvraagformulieren, beschikkingen en rapportages.” Patrick functioneert tevens als juridische vraagbaak en draagt bij aan kennisverbreding bij de afdeling werkportaal. Naast deze taken neemt hij deel aan de werkgroep die binnen de gemeente een werk- en ontwikkelcentrum gaat opstarten voor uitkeringsgerechtigden.

Omscholing om bij te blijven in het vakgebied

Zijn business unit manager omschrijft Patrick als een professional die zich constant ontwikkelt en dit ook tot uiting brengt bij zijn opdrachtgevers. Hij denkt mee over nieuwe ontwikkelingen en laat DPA hier goed in participeren. Komt het daardoor dat gemeenten hem regelmatig terugvragen? “Om de ontwikkelingen in de sociale zekerheid voor te blijven, doe ik veel aan scholing. Waar nodig regelt DPA nieuwe trainingen voor me. Als interim professional werk ik aan steeds nieuwe uitdagingen, in samenspel met DPA. Zo kun je van grote toegevoegde waarde zijn voor de opdrachtgever. Dat vind ik ontzettend leuk. Ik ben gevraagd om te ondersteunen in het begeleiden van de trainees die binnenkort starten bij DPA Sociale Zekerheid. Zo draag ik mijn kennis niet alleen over binnen de gemeenten, maar ook aan starters die eveneens een bijdrage aan dit vakgebied willen leveren.”