Blog

7 tips voor je arbeidsvoorwaardengesprek

Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek maak je afspraken over je primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoe kun je dit het beste aanpakken? En waar kun je over onderhandelen? We zijn hierover in gesprek met Sophie Baltink, HR medewerker & jurist arbeidszaken bij DPA Group.

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn simpel gezegd de voorwaarden waarop je werkt. De afspraken die je hierover met je werkgever maakt, worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Dit zijn allereerst de primaire arbeidsvoorwaarden zoals het salaris, het aantal uren dat je per week werkt en natuurlijk de vakantiedagen. Hier komen de secundaire arbeidsvoorwaarden bovenop, zoals de reiskostenvergoeding, verlofdagen, betaalde opleidingen en het pensioen.

"Weeg naast de financiële aspecten vooral ook de functie en het toekomstperspectief mee."

Voor een aantal arbeidsvoorwaarden vloeit een minimum voort uit de wet. Denk aan het wettelijke minimumloon en het minimum aantal vakantiedagen. Daarnaast geldt in veel bedrijfstakken of ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Ook DPA heeft een cao dat samen met de personeelsregeling onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Naast de hierin beschreven afspraken, kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over je arbeidsvoorwaarden. Dit doe je - na het succesvol doorlopen van de sollicitatierondes - tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Normaal gesproken is dit het laatste gesprek dat je voert voordat je je contract ondertekent.

Tip 1: Bereid je voor

Doe een grondig vooronderzoek. Bekijk de cao en de personeelsregeling, zodat je weet waarover je eventueel kunt onderhandelen. En onderzoek hoeveel anderen met een vergelijkbare achtergrond in een vergelijkbare functie verdienen. Kijk ook naar de secundaire arbeidsvoorwaarden in de sector. Bedenk welke secundaire arbeidsvoorwaarden voor jou het belangrijkst zijn. Verlies hierbij het ‘choose your battles’-principe niet uit het oog. Ofwel: kies de punten waarop je wilt onderhandelen met zorg uit en zet niet op alles in! Wat vind je het belangrijkst: een goed pensioen of meer verlof? Tot slot is het belangrijk om jouw meerwaarde voor het bedrijf in je achterhoofd te houden. Denk ook hier dus goed over na.

Tip 2: Wees niet bang voor stilte

Voor het voeren van een onderhandelingsgesprek zijn gesprekstechnieken. Eén daarvan is stiltes laten vallen. Door deze stiltes voelt de ‘tegenpartij’ zich vaak ongemakkelijk en gaat antwoorden invullen. Er mag best een stilte vallen in een gesprek. Mijn tip is: wacht af tot je gesprekspartner weer gaat praten en kijk waar hij of zijn mee komt.

Tip 3: Vraag bedenktijd

Je hoeft niet à la minute op het voorstel in te gaan. Laat je niet overvallen, maar denk een paar dagen over het voorstel na. Vraag je gesprekspartner of hij of zij het voorstel op de mail wil zetten. Dan heb je alles ‘zwart op wit’ en zijn er geen onduidelijkheden over de afspraken.

Tip 4: Goed luisteren

Een goed onderhandelingsgesprek voeren, houdt ook in dat je luistert naar de ander. Sta open voor argumenten van je gesprekspartner en vraag door als iets niet helemaal duidelijk is.

Tip 5: Wees creatief

Het is geven en nemen in een onderhandeling. Kan je werkgever niet aan je voorwaarden tegemoet komen? Probeer er samen uit te komen. Jouw houding bepaalt grotendeels waar het gesprek naartoe gaat. Als jij je flexibel opstelt, zal je potentiële werkgever je eerder tegemoet komen.

Tip 6: Oefening baart kunst

Onderhandelen is een vaardigheid die je moet ontwikkelen. De eerste keren doe je het waarschijnlijk nog niet helemaal keer goed en kom je niet tot het gewenste resultaat. Het is een kwestie van oefenen. Met elk onderhandelingsgesprek bouw je aan je ervaring.

Tip 7: Kijk naar de toekomstperspectieven

Het is belangrijk om niet alleen naar de financiële aspecten te kijken. Bedenk ook wat de functie inhoudt en welke toekomstperspectieven je hebt. Is er ruimte voor professionele en persoonlijke groei, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen? Je persoonlijke ontwikkeling is inherent verbonden aan een eventueel volgend onderhandelingsgesprek met je werkgever, bijvoorbeeld een functioneringsgesprek of een gesprek over eventuele contractverlenging. Hoe meer jij je ontwikkelt, hoe meer je waard wordt. Zo sla je twee vliegen in één slag.

Toe aan een nieuwe stap in je carrière?