Pers

Martin Delwel en Max Boodie benoemd in het bestuur van DPA

Onder verwijzing naar het persbericht van 4 mei 2010 deelt DPA, naar aanleiding van de 20 mei 2010 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders, het volgende mee:

Roland van der Hoek treedt terug als CEO van DPA

Roland van der Hoek heeft besloten om met ingang van 1 juni aanstaande terug te treden als CEO van DPA Group N.V. De heer Van der Hoek heeft het besluit genomen zijn functie over te dragen nu de onderneming in een nieuwe fase terecht is gekomen. In goed onderling overleg met de heer Van der Hoek heeft de raad van commissarissen het ontslag aanvaard en dankt hem voor zijn bijdrage en inzet.

Benoemingen

Op voordracht van de Raad van Commissarissen hebben de aandeelhouders ingestemd met de benoemingen van de heer Martin Delwel en de heer Max Boodie tot statutaire bestuurders bij DPA per 1 juni 2010.
Tevens is de heer Ellard Blaauboer tijdelijk herbenoemd tot na afloop van de te houden algemene vergadering waarin de benoemingen van de leden van de Raad van Commissarissen op de agenda zullen staan.

Emissie

De aandeelhouders hebben de voorgenomen emissie van 5.000.000 gewone aandelen DPA tegen een uitgifteprijs van 1,80 Euro per aandeel goedgekeurd.