Pers

DPA zet ook in derde kwartaal solide prestaties neer

Download English version

Hoofdpunten Q3 2020:

  • Omzet: 31,0 miljoen euro (Q3 2019: 36,2 miljoen)
  • Brutowinst/-marge: 10,3 miljoen euro; 33,2% (Q3 2019: 11,7 miljoen; 32,3%)
  • Herstructureringskosten vanwege COVID-19 in Q3 2020: 0,7 miljoen euro
  • EBITDA/-marge: 5,0 miljoen euro; 16,1% (Q3 2019: 5,5 miljoen; 15,3%)

Hoofdpunten YTD 2020:

  • Omzet: 102,4 miljoen euro (2019: 111,5 miljoen)
  • Brutowinst/-marge: 30,6 miljoen euro; 29,9% (2019: 34,6 miljoen; 31,0%)
  • EBITDA/-marge: 13,6 miljoen euro; 13,3% (2019: 15,1 miljoen; 13,5%)
  • Bijzondere waardevermindering op goodwill: 7,3 miljoen euro (2019: 0,0 miljoen euro)
  • Herstructureringskosten vanwege COVID-19: 1,8 miljoen euro
  • Eén werkdag minder dan in 2019: impact 0,5 miljoen op de omzet en 0,4 miljoen op de brutowinst en EBITDA
DPA Professionals Q32020 Persbericht Tabel 1
1. Op de kwartaalcijfers is geen accountantscontrole uitgevoerd.

Arnold van Mameren, CEO van DPA, over de resultaten

‘Corona houdt ons al meer dan acht maanden in de greep en heeft ons leven en werk enorm veranderd. Ondanks de onzekerheid die hiermee gepaard gaat, zijn we erin geslaagd de impact op onze activiteiten beperkt te houden. Ik ben onze klanten dankbaar voor hun flexibiliteit en onze medewerkers voor hun productiviteit. Hierdoor is iedereen nu goed ingesteld op zo veilig en gezond mogelijk werken op afstand.’

‘Als het minder goed gaat met de economie, voelen wij dit relatief snel in onze resultaten doordat opdrachtgevers projecten uitstellen. Desondanks wist DPA ook in het derde kwartaal goed koers te houden en dat is terug te zien in de financiële prestaties. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen om de relevantie van DPA voor opdrachtgevers op een hoog niveau te houden en snel te kunnen inspelen op actuele vraagstukken. Deze strategie zorgt er in combinatie met onze inzet op digitalisering en kostenefficiëntie voor dat DPA professionals ook in deze uitdagende tijden uitstekende loopbaanproposities kan bieden.’

Resultaatontwikkeling derde kwartaal 2020

In het derde kwartaal van 2020 behaalde DPA een omzet van 31,0 miljoen euro (Q3 2019: 36,2 miljoen). De directe kosten daalden met 15,5% naar 20,7 miljoen euro (Q3 2019: 24,5 miljoen). De brutowinst daalde met 11,9% naar 10,3 miljoen euro (Q3 2019: 11,7 miljoen). De brutomarge steeg van 32,3% in Q3 2019 naar 33,2% in Q3 2020.

De verkoop- en beheerskosten daalden met 13,7% naar 5,3 miljoen euro (Q3 2019: 6,1 miljoen). De indirecte kosten als percentage van de omzet zijn nagenoeg gelijk gebleven op 17,1% (Q3 2019: 17,0%). De EBITDA wordt negatief beïnvloed door herstructureringskosten die noodzakelijk waren om door de coronacrisis te komen. Hierdoor nam de EBITDA af naar 5,0 miljoen euro (Q3 2019: 5,5 miljoen). De EBITDA-marge steeg naar 16,1% (Q3 2019: 15,3%).

Medewerkers

Door de aanhoudende vraaguitval en onzekerheid loopt het aantal medewerkers terug. Op 30 september 2020 waren 1.014 professionals (30 september 2019: 1.240) en 143 interne medewerkers (30 september 2019: 172) in dienst van DPA. Verder had DPA op fulltime basis 159 zzp’ers onder contract (30 september 2019: 185). Een belangrijke ratio is de verhouding direct/indirect (professionals in loondienst/interne medewerkers). Deze verbeterde naar 7,1 op 30 september 2020 (30 september 2019: 6,7).

DPA Professionals Q32020 Persbericht Tabel 2

Doordat DPA haar medewerkers zo flexibel mogelijk inzet, is de ‘bankzit’ beperkt gebleven en de productiviteit op een hoog niveau gehouden. Daarnaast zet DPA onverminderd in op groei van professionals door persoonlijke begeleiding, opleidingen en trainingen.

Vooruitzichten

Vanwege de impact van corona op de economie en de arbeidsmarkt houdt DPA de komende periode onverminderd vast aan proactief aansturen, sterk cashmanagement en kostenbeheersing. Voor alle activiteiten geldt dat de gezondheid van medewerkers en de continuïteit van de dienstverlening aan opdrachtgevers voorop staan. Om de relevantie te borgen, blijft DPA de markt- en sectorspecifieke ontwikkelingen nauwlettend volgen. Hierdoor is het mogelijk om snel nieuwe oplossingen aan te reiken voor uitdagingen waarvoor de opdrachtgevers van DPA zich gesteld zien.

videostill Q32020

Over DPA Group N.V.

DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. De onderneming biedt haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en doorlopend aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om duurzame verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via dpa.nl.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon van Straalen via [email protected] of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in het beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.