Pers

DPA verbetert winstgevendheid bij hogere omzet in derde kwartaal 2016

Hoofdpunten derde kwartaal 2016:

  • Omzetstijging van 13,3% tot 30,4 miljoen euro (Q3 2015: 26,9 miljoen)
  • Genormaliseerde brutowinststijging van 16,7% tot 8,4 miljoen euro (27,7% van de omzet)
  • EBITDA neemt toe met 25,9% tot 2,6 miljoen euro (Q3 2015: 2,1 miljoen)
  • Nettowinst van 1,1 miljoen euro (Q3 2015: 0,3 miljoen)
Kerncijfers van DPA Group Q3 2016 en 2015
DPA Professionals CEO Eric Winter
“Over de eerste helft van 2016 hebben we een sterke verbetering van onze resultaten laten zien en deze trend heeft zich in het derde kwartaal voortgezet. De resultaten onderstrepen dat DPA succesvol inspeelt op de dynamiek van de arbeidsmarkt. De snelle veranderingen, gedreven door digitalisering en robotisering, vergen een groot aanpassingsvermogen van organisaties. DPA investeert voortdurend in de kennisontwikkeling van haar professionals, zodat wij organisaties kunnen faciliteren in hun ontwikkeling en groei. Ook hebben we onze positionering als toonaangevende partij in het flexibele arbeidsmarktlandschap versterkt door verder te investeren in de ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe activiteiten.”
Eric Winter

CEO van DPA

Resultaten in het derde kwartaal van 2016

De omzet van DPA is in het derde kwartaal van 2016 gestegen tot 30,4 miljoen euro ten opzichte van 26,9 miljoen in het derde kwartaal van 2015 [1]. De omzetstijging van 13,3% is voornamelijk gerealiseerd door het vorig jaar overgenomen ConQuaestor Interim Professionals, dat met ingang van 1 oktober 2015 is geconsolideerd, en PeopleGroup, geconsolideerd met ingang van 1 juli 2016. De activiteiten van DPA CreditForce zijn afgestoten met ingang van 1 september 2016. Deze activiteiten passen niet langer binnen de strategie van DPA, die gericht is op gespecialiseerde, hoogwaardige professionele dienstverlening. De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 8,4 miljoen euro (Q3 2015: 7,2 miljoen). De brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten is gestegen naar 27,7% (Q3 2015: 26,9%).

Per 30 september 2016 waren 1.250 fte directe en indirecte medewerkers in loondienst bij DPA. De door eigen professionals gerealiseerde omzet is in het derde kwartaal van 2016 autonoom gestegen met 7,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De inzet van zelfstandige professionals is in het derde kwartaal verder teruggebracht: 15% van de gerealiseerde uren is ingevuld door zelfstandige professionals (Q3 2015: 16%).

De operationele kosten stegen met 13,0% naar 5,8 miljoen euro, deze toename was volledig het gevolg van de consolidatie van acquisities. De EBITDA (resultaat voor aftrek van rente, belasting, afschrijving, amortisatie en bijzondere/eenmalige lasten) bedraagt 2,6 miljoen euro (Q3 2015: 2,1 miljoen). De nettowinst bedraagt 1,1 miljoen euro (Q3 2015: 0,3 miljoen).

Business development

DPA heeft in het derde kwartaal van 2016 verder geïnvesteerd in business development. Dit betreft met name kansrijke initiatieven in nieuwe markten en verdienmodellen. Zo heeft DPA een meerderheidsbelang genomen in Quantillion, een startup die bedrijven met data gedreven methodieken ondersteunt bij het oplossen van strategische en operationele vraagstukken.

In juli is DPA Greenhouse opgericht, een vennootschap die zich richt op investeringen in groeikapitaal voor ondernemers, ondernemingen en technologieën die een belangrijke rol in de arbeidsmarkt van de toekomst kunnen spelen. Ondernemers krijgen tevens toegang tot het commerciële netwerk van DPA en kunnen operationeel worden ondersteund om groei te realiseren.

Op 1 oktober is DPA Privacy van start gegaan. De implementatie van de Europese Privacy Verordening zorgt ervoor dat de vraag naar privacy officers snel oploopt. Om voor een betere in- en doorstroom van deze schaarse professionals te zorgen, heeft DPA een business unit opgezet die zich volledig richt op privacy en gegevensbescherming.

In het derde kwartaal bedroegen de investeringen gericht op business development en de opstartkosten voor nieuw gestarte activiteiten 0,3 miljoen euro (YTD 2016: 0,6 miljoen). Deze investeringen zijn geheel ten laste van het resultaat gebracht.

Overname PeopleGroup

Op 4 juli 2016 heeft DPA de krachten gebundeld met PeopleGroup, aanbieder van hoogwaardige interim- en consultancydiensten op inkoopgebied. Hier werken zo’n 40 zelfstandige senior inkoopprofessionals. DPA heeft haar op procurement gerichte business unit en de activiteiten van PeopleGroup samengevoegd onder de naam ‘DPA PeopleGroup Inkoopprofessionals’. Het is de ambitie om als combinatie een leidende positie te verwerven in de markt voor inkoopadviesdiensten en interim inkoopprofessionals. DPA houdt een meerderheidsbelang in de nieuw gevormde onderneming; de overige 49% is in handen van het management van PeopleGroup.

Jaarverslag 2016 en aandeelhoudersvergadering

DPA zal op 7 maart 2017 haar jaarcijfers 2016 publiceren. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 20 april 2017.

[1] De activiteiten van DPA CreditForce zijn met ingang van 1 september 2016 gedesinvesteerd. De vergelijkende cijfers uit Q3 2015 zijn hiervoor gecorrigeerd.