Pers

Aandeelhouders van DPA Group N.V. stemmen in met dividendvoorstel en benoeming CFO

Amsterdam, 23 april 2015 - De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DPA heeft op de jaarvergadering op 23 april de jaarrekening over 2014 vastgesteld en het dividendvoorstel aangenomen. Op basis van het in 2014 behaalde resultaat van 1,5 miljoen euro wordt 0,9 miljoen euro toegevoegd aan de algemene reserves en een dividend in contanten uitgekeerd van 0,012 euro per aandeel. De boekwinst van 2,3 miljoen euro die DPA heeft gerealiseerd met de verkoop van het belang in ICT Automatisering in februari 2015, zal in de vorm van een interim dividend van 0,04 euro per aandeel aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Voor beide dividenden is de ex-dividenddatum 27 april 2015, de datum van betaalbaarstelling is 7 mei 2015.

De vergadering heeft alle overige agendapunten aangenomen, waaronder de benoeming van Stefan Heesakkers als lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer (CFO) van de vennootschap.

Versterking Raad van Bestuur

De benoeming van Stefan Heesakkers houdt verband met de toegenomen schaalgrootte van de onderneming, de sterk vergrote ‘span of control’ van de bestuursleden en de beoogde groei. Stefan Heesakkers is sinds 2012 als Finance Director actief bij DPA. In deze rol heeft hij onder andere vormgegeven aan verbeterde financiële rapportage en was hij medeverantwoordelijk voor de acquisities van CreditForce Professionals, Ingenieursbureau Technipower, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs en adviesbureau Fagro. Eerder werkte hij als beleggingsanalist bij HAL Capital Management en als consultant en partner bij corporate finance-bedrijf SpringFinance. Ook vervulde hij financiële en adviesfuncties bij telecombedrijf Scarlet, Sahara International Ventures en via Cruysbergen Entrepreneurial Consultancy.

Dividendbeleid

De afgelopen jaren heeft DPA een terughoudend dividendbeleid gevoerd. De verbeterde resultaten en versterkte financiële positie staan toe dat de in 2014 behaalde winst deels wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Met ingang van 2015 beoogt DPA een dividendbeleid in te zetten waarbij 40 procent van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.