Pers

Aandeelhouders DPA stemmen in met herbenoeming commissaris

Download English version

Amsterdam, 19 mei - De aandeelhouders van DPA hebben tijdens de jaarvergadering op 18 mei 2021 ingestemd met de herbenoeming van Bart-Jan van Genderen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar. Daarnaast hebben de aandeelhouders het remuneratiebeleid van het bestuur en de Raad van Commissarissen goedgekeurd.

Het bestuur heeft met instemming van de Raad van Commissarissen besloten om over het boekjaar 2020 geen dividend uit te keren. Gezien het op 1 maart aangekondigde overnamebod van Gilde Equity Management is besloten om het volledige in 2020 gerealiseerde nettoresultaat van 1,6 miljoen euro aan de algemene reserves toe te voegen. Onder de voorwaarden van het openbaar bod, zou in het geval dividend zou zijn uitgekeerd voorafgaand aan de afronding van het openbaar bod, het dividend in mindering komen op de biedprijs van 1,70 per aandeel.

DPA Group N.V.

DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. De onderneming biedt haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon Hulkenberg via [email protected] of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het Bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.