Aandeelhouders DPA akkoord met herbenoeming CEO en dividendvoorstel

DPA_Amsterdam

Amsterdam, 17 mei 2019 - De aandeelhouders van DPA hebben op de jaarvergadering d.d. 16 mei 2019 ingestemd met de herbenoeming van Eric Winter als lid van de Raad van Bestuur in de functie van CEO. Ook gingen zij akkoord met de voorgestelde dividenduitkering van 0,09 euro per aandeel in contanten. De registratiedatum voor dividendbetaling is 21 mei 2019 en de datum van de betaalbaarstelling van het dividend is 27 mei 2019.

Herbenoeming Eric Winter als CEO

Eerder heeft de Raad van Commissarissen de herbenoeming van de CEO voor een periode van vier jaar voorgelegd aan de Ondernemingsraad, die positief heeft geadviseerd over het voorstel. “We zijn blij dat Eric doorgaat als CEO. Hij heeft de afgelopen acht jaar een belangrijke rol gespeeld in de transformatie van DPA”, zegt Ron Icke, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Wij wensen de Raad van Bestuur en de clusterdirecteuren veel succes bij het verder vormgeven van de langetermijnstrategie van DPA en de beoogde waardecreatie met de focus op rendement.”

 

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.