Wanneer u uw organisatie wilt versterken op het gebied van privacy en informatiebeveiliging maar u heeft onvoldoende kennis en kunde in huis, nemen wij op consultancybasis de leiding van uw project op ons. Wij verkennen met u welke resources u beschikbaar hebt om een goed projectteam samen te stellen. Ook hier heeft het onze voorkeur om uw eigen medewerkers bij dit team te betrekken. Als het gaat om de inzet van onze eigen counsels en consultants dan zoeken we naar de optimale samenstelling van het team. Optimale inzet van kennis, vaardigheden en ervaringsjaren. Dit komt ook de kosteneffectiviteit ten goede.