Om te voldoen aan de eisen die deze wetten en normenkaders stellen moet u passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een zorgvuldige omgang met en beveiliging van persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Stap voor stap helpen wij u in het proces om compliant te worden en te blijven. Dit doen we vaak langs het 10 stappenplan van de toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij treden op als kwartiermaker, projectleider of wij werken onder regie en leiding van uw projectleider of opdrachtgever. Wij nemen u datgene uit handen waar u behoefte aan heeft. De projecten die wij doen doorlopen een 4 fasen model: 1. Analyseren, 2. Adviseren, 3. Implementeren en 4. Evalueren