Jaarlijks wordt de wettelijke controle van de jaarrekening voor het merendeel van de Nederlandse ondernemingen uitgevoerd. Daarbij wordt aan veel aspecten aandacht besteed, waaronder risico’s die van invloed kunnen zijn op de financiële stabiliteit van een onderneming. Eén van die risico’s betreft de inrichting van de informatiehuishouding en de bescherming van bedrijfsgevoelige- en persoonsgevoelige informatie. Het risiconiveau wordt vooral bepaald door de wet- en regelgeving waaraan de onderneming dient te voldoen waaronder de AVG en branchespecifieke wetgeving en eisen zoals o.a. de ISO, NEN, BIR, BIG en BIC/BIO. Wij hebben de kennis en ervaring van informatiebeveiliging en procesbeheersing en helpen u graag met een audit of met het klaarmaken van uw organisatie voor een audit.