DPA-Professionals-Legal-Nathan-den-Besten

Nathan van Besten

Wabo Casemanager
Ervaring

Werken als Wabo casemanager

Over Nathan

Nathan werkt sinds 2017 als interim Wabo casemanager bij DPA. Wat maakt zijn werk zo uitdagend? “Je bent continu de verbinding aan het leggen tussen de verschillende vakdisciplines, mensen en bedrijven, met als resultaat een omgevingsvergunning.”

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ofwel de Wabo, vormt het kader voor omgevingsvergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. De vergunningmanager is dé regisseur die diverse activiteiten als bouwen, aanleggen, wijzigen van monumenten en gebruik, weet te integreren tot een omgevingsvergunning. “De uitdaging is om in een bestuurlijk gevoelig speelveld meerdere vakdisciplines te verbinden en op elkaar af te stemmen. Verder moet je het proces duidelijk overbrengen op burgers en bedrijven. Naast brede kennis vraagt dit om goede sociale vaardigheden, omgevingssensitiviteit, besluitvaardigheid en creativiteit. De hedendaagse vergunningmanager is een alleskunner.”

Afwisselend werk

In de rol van vergunningmanager kan je aan de slag bij gemeenten, omgevingsdiensten en adviesbureaus. Nathan werkt nu ruim anderhalf jaar voor DPA en is momenteel werkzaam bij de gemeente Den Haag, een van de grootste gemeenten van Nederland. Eerder was hij werkzaam bij NBBK - Nationaal Bureau voor Bouwkwaliteit, Boon Omgevingsmanagement en de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. “Als interim vergunningmanager valt het me op dat organisaties enorm kunnen verschillen in hun werkwijze, beleid en bedrijfscultuur. Ook verschillen ze sterk in hun relatie tot politiek, bestuur, adviseurs, burgers en bedrijven. Dit maakt het vak uitdagend en zeer afwisselend.”

"Door je bij verschillende organisaties te laten werken, stelt DPA je in staat om je kennis van het vakgebied te verbreden."

Brede kennis opbouwen

“Door je bij verschillende organisaties te laten werken, stelt DPA je in staat om je kennis van het vakgebied te verbreden. Bij de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer heb ik bijvoorbeeld ervaring opgedaan met het Luchthavenindelingsbesluit. Binnen het invloedsgebied van Schiphol is uitbreiding van het woningaanbod van aangrenzende gemeenten niet zonder meer toegestaan vanwege geluidsdruk en veiligheid. Dit laat meteen de complexiteit van het omgevingsrecht zien. Een dakopbouw kan afhankelijk van de locatie aanvullende geluidsisolatie nodig hebben. Dit om voldoende bescherming te bieden tegen vliegtuiglawaai. Maar je moet ook denken aan de wetgeving over flora en fauna of de monumentale waarde van een pand. Een brede kennis is een must.”

Maatwerk en participatie

Het huidige omgevingsrecht kent los van de 26 landelijke wetten, met ongeveer 5000 wetsartikelen, talloze gemeentelijke bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsregels. Daarbij is iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning uniek, net als de aanvrager die deze indient. Maatwerk en specifieke aandacht voor het project van een burger of bedrijf is dan ook noodzakelijk. Nathan verwacht dat met de aanstaande Omgevingswet, maatwerk in combinatie met participatie een essentiële rol zal gaan spelen. “Hierdoor verschuift onze rol als toetser naar die van adviseur in ruimtelijke projecten. Het is afwachten hoe gemeenten de benodigde transitie in gedrag en (bedrijfs)cultuur gaan vormgeven.”

Improving your performance

Door als interim vergunningmanager bij DPA aan de slag te zijn, krijg je naast mooie opdrachten ook de gelegenheid om je te ontplooien. Naast zijn werk als vergunningmanager heeft Nathan bijvoorbeeld bij de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer een collega gecoacht en bijgedragen aan de implementatie en inrichting van een vergunningapplicatie. “DPA doet recht aan het slogan ‘improving your performance’. Je krijgt de ruimte om met jobcrafting meerwaarde te leveren op je opdracht, zodat je eigen talenten leert ontdekken. Hij volgt nu dan ook een ICM coachingsopleiding. Bij DPA krijg je de ruimte om je kennis te ontwikkelen door bijvoorbeeld het volgen van opleidingen of door kennissessies bij te wonen. DPA staat open voor opleidingswensen en helpt je om je talenten en mogelijkheden te ontdekken. Dat geeft meerwaarde.”

Meer weten over werken bij DPA?

Neem contact op met Jordy