Werken aan de supply chain: alles draait om snelheid

Blog 03 oktober 2016 3 min. lezen
Engineering hero image

Een goed ingerichte en flexibele logistieke keten is essentieel: zo kun je tegemoetkomen aan de wensen van de steeds ongeduldigere consument. De continue zoektocht naar optimale levertijd maakt werken in de supply chain steeds uitdagender. DPA levert voor dit vakgebied toegevoegde waarde in de vorm van specialistische kennis en kunde.

Voordat hij in dienst kwam bij DPA Supply Chain, werkte Ronald van Bekkum twaalf jaar bij Unilever in meerdere leidinggevende posities. Daardoor kan hij bogen op gedegen kennis, ruime ervaring en een brede kijk op ketens. Competenties die hij inzet bij organisaties zoals Jacobs Douwe Egberts en Nutricia. De grote uitdaging in zijn vakgebied? “Dat is snelheid, meer dan ooit tevoren. De flexibiliteit om tegemoet te komen aan de wensen van de steeds grilligere consument. Dit vertaalt zich voor ons vak in een continue zoektocht naar de optimale levertijd, ook qua kosten.

Een productieplanningshorizon was traditioneel lang, bijvoorbeeld zes tot acht weken. De huidige insteek is om deze maximaal te verkorten door de kostenimpact in de gehele keten inzichtelijk te maken en af te zetten tegen de short-term opportunities die te verwezenlijken zijn met een flexibeler keten in plaats van alleen vanuit voorraad leveren.”

Werken aan de supply chain: alles draait om snelheid

Aansluiting met waardepropositie

Supply chain management wordt in toenemende mate gezien als potentiële bron van concurrentievoordeel, stelt DPA Supply Chain directeur Onno van Capelleveen. “Zoals de naam al aangeeft, gaat het over planning en besturing van goederenstromen in de toevoerketen en de zorg voor leverbetrouwbaarheid en kostenefficiëntie. Klantgerichte service combineren met lage voorraadkosten. Maar het is meer. Zo wordt het denken en doen vanuit de wensen van de klant steeds belangrijker, en daarmee ook de communicatie tussen de schakels in de keten. Samen dien je te zorgen dat de supply chain-strategie aansluit op de waardepropositie van de onderneming. Bovendien kan goede ketensamenwerking tot belangrijke producten procesinnovaties leiden.”

Nee verkopen kan niet meer

Voor dit uitdagende vakgebied levert DPA al sinds 2005 toegevoegde waarde in de vorm van specialistische kennis en kunde. Als interim-professional denkt Van Bekkum continu mee over optimale routes van goederenstromen en mogelijkheden om de flexibiliteit en reactiesnelheid van organisaties te verhogen. "Opdrachtgevers willen direct kunnen reageren op vraagschommelingen, tegen een acceptabele prijs. 'Nee’ verkopen moet voorkomen worden, want dan kiezen consumenten voor een ander product of ze vertrekken naar een andere aanbieder. Ook willen ze zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijke vraagvoorspellingen kunnen doen. Op basis daarvan bepalen ze immers de productiecapaciteit, productievolgorde en optimale voorraadhoogte.”

Klantorderontkoppelpunt

Van Bekkum ziet dat ontwikkelingen als online ordering en omnichannel-verkoop veel impact op de keten hebben. “Fabrikanten gaan hun assortiment meer en meer online aanbieden, rechtstreeks of via online partners. Dit om de beschikbaarheid te garanderen. Daarbij wil je voorkomen dat in de keten een opslingereffect optreedt - dus dat je meer voorraden dan nodig aanhoudt doordat elke schakel een eigen veiligheidsvoorraad opbouwt. Uiteindelijk ligt het antwoord in het klantorderontkoppelpunt: de plek in het productieproces waar voor het eerst rekening met specifieke klantwensen wordt gehouden. Door dit stroomafwaarts te verleggen, kun je leadtimes verkorten en de voorraden verminderen.”

Analytisch vermogen

“Conclusies trekken en verbanden leggen op basis van klantdata wordt steeds belangrijker”, merkt Van Bekkum. “Vraagvoorspelling vindt steeds meer in de markt plaats, dicht bij het dagelijkse leven en i de keuken van de consument. Dit vereist een intensief gebruik van realtime informatie en analyses. Fabrikanten proberen steeds meer klantdata te benutten voor de planning, het liefst tot op het niveau van de kassabonnen van de retailer. Want uiteindelijk wil je alle signalen uit de markt kunnen omzetten in een vraaggestuurde waardeketen."

Van Capelleveen beaamt dit: "Verbetermogelijkheden identificeren is één ding, het doorvoeren is vele malen lastiger. Daarom moet een interim-professional bij DPA Supply Chain niet alleen vakinhoudelijke kennis bezitten, maar ook uitblinken in communicatieve vaardigheden en analytisch vermogen.

Neem contact op met Onno

Directeur Stuur een bericht