Van advocaat naar mijn eerste opdracht als Interim Legal Counsel

Blog 31 juli 2017 4 min. lezen

Na zo’n vijf jaar in de advocatuur werk ik sinds begin 2017 als Interim Legal Counsel bij DPA. Dit leek mij een mooie manier om verschillende organisaties en bedrijfsculturen te leren kennen. Inmiddels heb ik twee opdrachten achter de rug. En inderdaad, ik kon meteen in een voor mij onbekende wereld aan de slag met uitdagingen en vraagstukken waar ik nog niet eerder mee te maken had gehad!

Na het afronden van mijn master Civiel Recht werkte ik bijna vijf jaar met veel plezier bij AKD als advocaat in de scheepvaart en de financiële sector. Ook keek ik een halfjaar als Legal Counsel mee in de keuken bij de Berlijnse maaltijdenstartup Marley Spoon. Vervolgens ben ik in 2017 gestart bij DPA Legal. Natuurlijk was ik erg benieuwd wat mijn eerste opdracht zou worden. Dit werd een functie als Interim Legal Counsel bij Bruna. Daarnaast sprong ik één dag in de week bij op de juridische afdeling van De Haagse Hogeschool Hier was tijdelijk versterking nodig in verband met drukte op de afdeling en het verlof van een collega.

Werkzaamheden

Doordat de juridische afdeling als vraagbaak voor de hele hogeschool fungeert, is het werkveld erg afwisselend. Alle juridische vragen en problemen - met uitzondering van arbeidsrechtelijke zaken - komen hier terecht. Mijn werkzaamheden bestonden grotendeels uit het opstellen en beoordelen van contracten, offertes en algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld op het gebied van stage, studie en onderzoek of in het kader van samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstanties of de gemeente. Ook was ik betrokken bij contracten met aannemers en andere dienstverleners aan de hogeschool.

Een ander onderdeel van mijn taken was het opstellen van verweer- en verzoekschriften voor procedures bij de Examencommissie, het College van Beroep voor de Examens en het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Verder bereidde ik een procedure bij de bestuursrechter voor. Zo begaf ik me al snel na mijn indiensttreding bij DPA Legal op geheel nieuw terrein, bij een organisatie waar bijna 26.000 studenten uit meer dan 140 landen werken aan hun ontwikkeling tot wereldburgers.

"De rechtsgang via deze instanties is enorm efficiënt ingericht en snel. Daardoor verkeren studenten niet lang in onzekerheid en kun je als jurist snel handelen en resultaat boeken."

Concrete casus

Gelukkig lukte het vrij gemakkelijk om me het legal werkgebied eigen te maken. De casus zijn altijd duidelijk en concreet. Vaak gaan ze over het bindend studieadvies, vermoedens van fraude tijdens een tentamen of een verzoek om schadevergoeding vanwege opgelopen studievertraging. Aan de hand van de Onderwijs- en Examenregelingen, de Wet op het Hoger Onderwijs en interne stukken zoals een advies van de studentendecaan vormde ik mij een oordeel over de betreffende zaak en verdedigde ik het belang van de hogeschool.

Efficiënt ingerichte rechtsgang

In de advocatuur was ik gewend geraakt aan het omgaan met ellenlange schriftelijke stukken met bijlagen. Nu ontdekte ik dat de Examencommissie en de eerdergenoemde colleges juist prijs stellen op een korte en bondige weergave van de feiten en het standpunt van de hogeschool. Dit in combinatie met de relevante bepalingen uit de betreffende Onderwijs- en Examenregeling en de Wet op het Hoger Onderwijs. De rechtsgang via deze instanties is enorm efficiënt ingericht en snel. Daardoor verkeren studenten niet lang in onzekerheid en kun je als legal counsel snel handelen en resultaat boeken.

"Als legal counsel is het vooral belangrijk is dat je buiten je eigen kaders kunt denken en dat je flexibel bent. Regelmatig komen er vragen op je af die je nog nooit eerder hebt gekregen."

Eigenschappen legal counsel

Als legal counsel is het vooral belangrijk is dat je buiten je eigen kaders kunt denken en dat je flexibel bent. Regelmatig komen er vragen op je af die je nog nooit eerder hebt gekregen. Hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met buitenlandse studenten die niet of niet tijdig collegegeld betalen? Met name wanneer ze uit een land komen met een volledig andere gang van zaken, zoals Irak of Afghanistan. En welke risico’s loopt een student die in het kader van zijn afstudeeronderzoek in het buitenland zelfstandig een speciale prothese ontwerpt? Maar ook kwam de vraag voorbij hoe de Albert Heijn vestiging op het hogeschoolterrein maatregelen kan treffen tegen diefstal. Deze afwisseling houdt het werk leuk en boeiend.

Meedenken

Van jou als bedrijfsjurist wordt verwacht dat je meedenkt en je collega’s verder helpt, ook als je in eerste instantie het antwoord niet direct weet. Dit maakt het werken op een hogeschool enorm afwisselend, uitdagend en interessant. Totaal anders dan bij de bedrijven waar ik voorheen als jurist gewerkt heb en dus een ontzettend leerzame en leuke ervaring!

Neem contact op met Lucinda

Managing Director Stuur een bericht