SWOT-analyse

Blog 27 december 2013 2 min. lezen
blog_header_3

Personal Branding zet je als professional in je kracht en geeft je meer focus. Het helpt je ook om je te onderscheiden in de arbeidsmarkt. Door duidelijk te laten zien wie je bent en waar je voor staat, kun je beïnvloeden hoe anderen je zien. In dit doorlopende proces zijn zelfkennis, brainstorming en feedback van grote waarde. Met een SWOT ben je meteen goed op weg.

Wie kent de SWOT-analyse niet? Het is een van de meeste gebruikte hulpmiddelen bij strategische planning. Intern worden de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen geanalyseerd; op basis hiervan wordt de strategie bepaald. SWOT staat voor strengths, weaknesses, opportunities en threats. Het wordt ook wel uitgebreid tot SWOTI, waarbij de I staat voor issues ofwel uitdagingen. De sterkte-zwakteanalyse is ook een goed hulpmiddel om een beter beeld van zichzelf te krijgen, ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek of voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Als je regelmatig een SWOT-analyse van jezelf doet en deze afzet tegen de doelen die je jezelf hebt gesteld, kom je bij een beoordelingsgesprek niet snel voor verrassingen te staan. In feite stel je jezelf je jezelf de onderstaande vragen.

Sterkten:

 • Waar ben je goed in?
 • Waar ben je uitzonderlijk goed in?
 • Wat zien anderen als jouw sterkten?
 • Waar ligt jouw toegevoegde waarde in je werk of projecten?
 • Op welke gebieden heb je je recent verbeterd?

Zwaktes:

 • Waar ben je niet goed in?
 • Wat voor taken liggen je niet?
 • Waar zie je ruimte voor verbetering?
 • Welke vaardigheden moet je (beter) ontwikkelen?
 • Wat zien vakgenoten en collega’s als zwakke punten?
 • Wat is de reden waarom eerdere werkzaamheden niet zijn gelopen zoals je wenste?

Kansen:

 • Waar zie je nieuwe mogelijkheden?
 • Wat zijn interessante trends waar je op kunt inspelen, zoals veranderingen in technologie, wet- en regelgeving, klantvragen etc.?
 • Wat zijn belangrijk nieuwe ontwikkelingen in je markt en bedrijf?

Bedreigingen:

 • Wat zijn je belangrijkste concurrenten?
 • Wie zou zomaar je baan kunnen inpikken?
 • Wat doet je concurrentie wat jij (nog) iet doet?
 • Waar laat je je door weerhouden?
 • Wat verandert er in je functie of werkomgeving?
 • Zijn er nieuwe technologieën waar je eigenlijk meer van zou moeten weten?
 • Hoe zit het met de continuïteit van je functie, afdeling en organisatie